Agenda overleg 2007-06-12

logo URaad UT

universiteitsraad


griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-197

fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 12 juni 2007Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 14.00 uur (Let op: gewijzigde aanvangstijd!)14.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


14.05 uur

2.

Mededelingen


14.15 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 15 mei 2007

UR 07-196, bijgaand

vaststellen

14.20 uur

4.

Convenant CvB-UR-OPUT

UR 07-175, in bezit*

UR 07-185, bijgaand

instemming

14.25 uur

5.

Master of Environmental and Energy Management

UR 07-173, in bezit* (bijlage ter inzage bij de griffie)

UR 07-189, bijgaand

instemming

14.40 uur

6.

Slotregularisatie

UR 07-172, in bezit*

UR 07-193, bijgaand

advies

14.50 uur

7.

Voortgang 3TU proces

UR 07-179, Bestuurlijke jaaragenda 3TU 2007-2008, in bezit*

UR 07-178, Jaarverslag 3TU-kasstichting 2006, in bezit*

UR 07-204, bijgaand

informatie

15.00 uur

8.

Nota Onderzoeksbeleid 2007-2010

UR 07- 142, in bezit*

UR 07-206, bijgaand

instemming

15.50 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07-205, bijgaand

informatie

16.00 uur

10.

Bespreking Algemene gang van zaken, i.a.v. Raad van Toezicht

UR 07-174, Jaarverslag 2006 en Fin. jaarverslag 2006, in bezit*

UR 07-182, Discussiestuk UR, bijgaand

bespreken

17.10 uur

11.

Rondvraag


17.15 uur

12.

Sluiting


Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel.