Agenda interne 2007-06-05

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-176

Fax


Datum

24 mei 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda interne vergadering Universiteitsraad d.d. 5 juni 2007


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 5 juni 2007

Let op! Tijd : 14.00 uur (!)


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

UR 07-177, bijgaand, schriftelijke mededelingen presidium 22 mei 2007


3.


Verslag van de interne vergadering van 08 mei 2007

UR 07-164, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-181, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 15 mei 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 12 juni 2007, 13.30 uur, Horst Toren 1300:

6.

Nota Onderzoek

UR 07-142, in bezit

instemming

7.

Convenant CvB-UR-OPUT

UR 07-175, bijgaand

instemming

8.

Master of Environmental and Energy Management

UR 07-173, bijgaand (bijlage ter inzage)

instemming

9.

Voortgang 3TU-proces

UR 07-179, Bestuurlijke jaaragenda 3TU 2007-2008, bijgaand

UR 07-178, Jaarverslag 3TU-kasstichting 2006, bijgaand

informatie

10.

Slotregularisatie

UR 07-172, bijgaand

advies

Ter voorbereiding van de bespreking van de algemene gang van zaken in aanwezigheid van de Raad van Toezicht op 12 juni 2007, 16.00 uur in Horst Toren 1300:

11.

Algemene gang van zaken

UR 07-174, Jaarverslag 2006 en financieel jaarverslag 2006, bijgaand

UR 07-182, Discussiestuk UR, volgt digitaal

bespreken

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten

informatie

13.

Rondvraag


14.

Sluiting
Commissievergaderingen op dinsdag 29 mei 2007 - Spiegel 507


Commissie O, O en S, dinsdag 29 mei van 12.00 – 14.00 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 12.00-14.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Nota Onderzoek – instemming
Voorbereiden discussiepunten onderzoeknota t.b.v. vergadering met IR/FR op 5 juni, 13.00 uur

Masteropleiding ‘Environmental en Energy Management’- instemming

Stavaza ten aanzien van richtlijn en pilot BSA bespreken.

Voorbereiden algemene gang van zaken en jaarverslag 2006 - besprekenCommissie P,S en I, dinsdag 29 mei van 14.00 – 16.00 uur in Spiegel 507

Flierman niet beschikbaar in deze week

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Convenant CvB – OPUT – UR, instemming

Bestuurlijke jaaragenda 3TU 2007-2008, informatie

Voorbereiden algemene gang van zaken en jaarverslag 2006 - besprekenCommissie F,V en A, dinsdag 29 mei van 16.00 uur – 18.00 uur in Spiegel 507

Van Ast beschikbaar vanaf 16.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Slotregularisatie – advies

Jaarverslag 3TU-kasstichting 2006 – informatie

CvB-reactie op vragen t.a.v. parkeerbeleid bespreken.

Voorbereiden algemene gang van zaken en jaarverslag 2006 - bespreken


NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.