Agenda overleg 2007-05-15

logo URaad UT

universiteitsraad


griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-162

fax


Datum

10 mei 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 15 mei 2007Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 13.30 uur

13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.45 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 3 april 2007

UR 07-134, bijgaand

vaststellen

13.55 uur

4.

Reorganisatie Dienstverlening UT

UR 07-140, 07-152, in bezit*

UR 07-165, bijgaand

instemming/ advies

14.45 uur

5.

Nota Onderzoek

UR 07-142, in bezit*

UR 07-158, bijgaand

eerste bespreking

15.25 uur

6.

Implementatienota Centrale Stimulering

UR 07-143, in bezit*

UR 07-156, bijgaand

advies

15.45 uur

7.

Nota Branding UT

UR 07-144, in bezit*

UR 07-163, bijgaand

bespreken

16.00 uur

8.

Voortgang 3TU proces


16.10 uur

9.

Rondvraag


16.20 uur

10.

Sluiting

Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel.