Postlijst 2007-03-27

Postlijst in- en uitgaande post URaad t.b.v. interne vergadering 27-03-2007068

15.02

in

15.02

CvB/Kas de vries

Reorganisatieplan definitieve versie + bijlagen

leden UR

UR verg. 27-02-2007

069

20.02

in

20.02

Veiligheidscommissie UT

verslag veiligheidscommissie

leden UR mail


070

20.02

in

20.02

Leonard van Bokhorst

Declaratie uren adviescie MEB

Jacq mail


071

20.02

in

20.02

VSNU

Code goed bestuur universiteiten 2007

mail jacq

archief

072

20.02

uit

20.02

Leden UR, CvB, diversen

verslag overleg 2007-02-06

CvB, leden UR mail

UR verg. 06-03-2007

073

20.02

in

20.02

griffie

Overzicht/resultaat budget 2006 mzs

griffie

archief

074

22.02

uit

22.02

CvB

Brief UR Herontwikkeling Langezijds

leden UR mail

UR verg. 06-03-2007

075

22.02

uit

22.02

leden UR

Brief UR Arbo en milieu meerjarenplan UR 2007-2010

leden UR mail

UR verg. 27-02-2007

076

22.02

uit

22.02

leden UR

Brief UR inschrijvingsregeling UT 2007-2008

leden UR mail

UR verg. 27-02-2007

077

22.02

uit

22.02

leden UR

Verslag cie. FVA 2007-02-20

leden UR mail

UR verg. 27-02-2007

078

22.02

uit

22.02

leden UR

Verslag cie. PSI 2007-02-20

leden UR mail

UR verg. 27-02-2007

079

22.02

uit

22.02

leden UR

Brief UR nota Onderwijsbeleid 2005-2010

leden UR mail

UR verg. 27-02-2007

080

23.02

uit

23.02

leden UR

Brief adviescie MEB advies reorganisatieplan 15-02-2007

leden UR mail Herman

UR verg. 27-02-2007

081

27.02

in

27.02

Flierman

Bevoegdheden UR notitie Flierman november 2006

Dick+Jacq.


082

27.02

in

26.02

Raad van Toezicht

samenstelling Raad van Toezicht (RvT) benoemingstermijn Sistermans

leden UR mail


083

28.02

uit

21.05

studenten UT

Brief verkiezingen studenten Uraad 2007-2008 ned.+Eng

leden CSB


084

28.02

uit

21.05

studenten UT

Verzamellijst studenten Uraad verkiezingen 2007

leden CSB


085

01.03

in

28.02

CvB/K.de Vries

Brief CvB Aanvullende informatie bij reorganisatieplan

leden UR

UR verg. 06-03-2007

086

01.03

uit

01.03

Leden UR, CvB, diversen

Agenda overleg 2007-03-06

leden UR, CvB div

UR verg. 06-03-2007

087

01.03

in

01.03

CvB, VGD

Brief CvB herbestemming Langezijds, beantwoording vragen Uraad

Leden UR, CvB, div

UR verg. 06-03-2007

088

01.03

uit

01.03

CvB

Brief UR voorbereiding nieuwe nota personeelsbeleid

leden UR


089

01.03

uit

01.03

CvB, leden UR, diversen

Brief UR reorganisatieplan advies

leden UR, CvB, div

UR verg. 06-03-2007

090

01.03

uit

01.03

OPUT, leden UR, CvB

Convenant CvB - UR - OPUT 2007091

01.03

uit

01.03

CvB, leden UR, diversen

Schriftelijk rondvraagpunt overleg 2007-03-06

Leden UR, CvB, div

UR verg. 06-03-2007

092

02.03

in

26.02

CvB/FEZ

Brief CvB begroting 2007 (incl. supplement)

leden UR

archief

093

06.03

uit

06.03

leden UR

verslag interne 2007-02-27

leden UR

UR verg. 27-03-2007

094

07.03

in

07.2006

CvB

Selectieve vacaturestop

leden UR scan

archief

095

07.03

uit

08.03

CvB

Aandachtspunten overleg 2007-03-06


archief

096

08.03

in

07.03

CvB/DUB

Brief CvB Nota voorjaarsoverleg

leden UR


097

08.03

uit

08.03

Diversen

nieuwsbrief UR 2007-03-06

leden UR diversen

mail+site

098

09.03

in

08.03

Ester Noordman BC

Concept voorstel PR medezeggenschap

Martijn Gillian Pieter Jacq

archief

099

13.03

uit

13.03

leden UR CvB

bevoegdheden UR discussienota

leden UR, CvB mail


100

13.03

in

12.03

FR EWI

Brief aan CvB over Consultatieronde verslag

leden UR scan mail


101

13.03

uit

13.03

CvB, leden UR, diversen

Verslag overleg 2007-03-06

mail aan Pieter Binsbergen

UR verg. 03-04-2007

102

15.03

in

15.03

CvB/ABZ

3TU Accreditatie aanvraag: Master of science of education & communication

leden UR

UR verg. 27-03-2007

103

15.03

uit

15.03

Leden UR

Agenda interne 2007-03-27

leden UR

UR verg. 27-03-2007

104

15.03

in

13.03

CvB/Disc

Intentieverklaring Saxion-UT mbt sport en cultuur

leden UR

UR verg. 27-03-2007

105

15.03

uit

16.03

UR leden

Voorstel contactpersonen decentrale raden UT

leden UR

UR verg. 27-03-2007

106

15.03

in

14.03

CvB/ABZ

Informatie ITC vertrouwelijk

leden UR

UR verg. 27-03-2007

107

15.03

in

15.03

CvB/K.de Vries

Brief CvB reorganisatieplan incl. personeelsplan

leden UR

UR verg. 27-03-2007

108

15.03

uit

15.03

leden UR

postlijst in- en uitgaande post interne 2007-03-27

leden UR

UR verg. 27-03-2007