Contactpersonen decentrale raden UR

URaad-contactpersonen faculteiten en diensten UT


Taak: de contactpersoon vanuit de URaad monitort ontwikkelingen in faculteit of dienst. De contactpersoon kan zelf actief contact zoeken met de betreffende raad of personen in de eenheid en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Student-contactpersonen richten zich meer studentenzaken (onderwijs, studentenvoorzieningen), personeel-contactpersonen meer op personele zaken (personeelsbeleid, reorganisaties).


Voorlopige lijst (deels voorstel aan betrokkenen en studenten nog nader in te vullen):

Er wordt uitgegaan van de nieuwe diensten.


Eenheid

Personeelslid UR

Student UR

MB

Bernadette Pol


GW

Gert Brinkman


CTW

Dick Meijer


TNW

Jorrit de Jong


EWI

Luis Ferreira Pires


Concerndirecties

Bauke Visser

(1 of 2 contactpersonen
voor studentenvoorzieningen /SU?)

ICTS

Herman Poorthuis

OSC

Hanneke Becht?

SCWI (bieb) *)

Hanneke Becht

FB

Herman Poorthuis

*) het is nog niet bekend of de bibliotheek zijn eigen dienstraad krijgt: een combinatie met bijvoorbeeld OSC is wellicht ook mogelijk.