Nota voorbereiding voorjaarsoverleg 2007 Brief CvB

Aan de voorzitter van

de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/378.244/al

fax

053-489 4898

datum

7 maart 2007

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nlbetreft

Nota Voorbereiding Voorjaarsoverleg 2007

Bijgaand ontvangt u ter informatie de “Nota Voorbereiding Voorjaarsoverleg 2007”.


Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit