agenda overleg 2007-04-03

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-120

fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 3 april 2007Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 14.30 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)14.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


14.35 uur

2.

Mededelingen


14.45 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 6 maart 2007

UR 07-101, bijgaand

vaststellen

14.55 uur

4.

Twee 3 TU masteropleidingen:

a. Systems & Control

b. Science Education and communication

UR 07-102, in bezit* (zie http://www.utwente.nl/uraad/actuele_cyclus/cyclus_2007_04_03/

UR 07-114 en 07-115, bijgaand

instemming

15.15 uur

5.

Reorganisatie Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 07-107, in bezit* (zie http://www.utwente.nl/cvb/bedrijfsvoering/

UR 07-119, bijgaand

advies

16.15 uur

6.

Intentieverklaring Saxion Hogescholen – UT m.b.t. sport en cultuur

UR 07-104, in bezit*

UR 07-122, bijgaand

informatie

16.30 uur

7.

Cateringconcept, nadere uitwerking

UR 07-111, In bezit*

UR 07-123, bijgaand

advies

16.40 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

informatie

16.45 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07-121, bijgaand


16.55 uur

10.

Rondvraag


17.00 uur

11.

Sluiting

Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel.