agenda interne 2007-03-27

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-103

Fax


Datum

15 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlPlaats : Horst Toren 1300

Datum : 27 maart 2007

Tijd : 13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 27 februari 2007

UR 07-093, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-108, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 6 maart 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Voorstel contactpersonen decentrale raden

UR 07-105, volgt digitaal

bespreken

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 3 april 2007,13.30 uur Horst Toren 1300

7.

Twee 3 TU masteropleidingen:

a. Systems & Control

b. Education and communication

UR 07-102, bijgaand

instemming

8.

Reorganisatie Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 07-107, bijgaand evt. digitaal

advies

9.

Nota Voorbereiding Voorjaarsoverleg 2007

UR 07-096, bijgaand

informatie

10.

Intentieverklaring Saxion Hogescholen – UT m.b.t. sport en cultuur

UR 07-104, bijgaand

informatie

11.

Bevoegdheden Herplaatsingscommissie

UR 07-109,

informatie

12.

Voortgang 3 TU proces

informatie

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
Commissievergaderingen op dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2007, Spiegel 507

NB: Veel wijzigingen!

Commissie OO&S, dinsdag 20 maart ,13.00 uur – 14.00 uur

Zijm verhinderd

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Twee 3 TU masters: a) Systems & Control en b) Education and communication - instemming

Intentieverklaring Saxion Hogescholen – UT m.b.t. samenwerking sport en cultuur - informatie.


Commissie PS&I, dinsdag 20 maart , 14.00 uur – 16.00 uur

Flierman afwezig

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Scholarshipprogram – “Hoe wil je een intern beurzenprogramma vormgeven?” (uit interne vergadering)

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering – advies. Voorbereiding gezamenlijke commissievergadering FV&A en PS&I van woensdag

Bevoegdheden Herplaatsingscommissie - informatie


Extra Commissie OO&S, dinsdag 20 maart, van 17.30 uur – 19.30 uur, Locatie Vleugel 100, Zijm aanwezig

(voor een broodje wordt gezorgd)

Intentieverklaring Saxion Hogescholen – UT m.b.t. samenwerking sport en cultuur – informatie

Bijpraten over:

- Nota Onderwijsbeleid

- Nota Onderzoeksbeleid

- Internationalisering

- wvttk


Commissie FV&A en PS&I, woensdag 21 maart, 14.00 uur – 16.00 uur

Van Ast aanwezig van 14.00 uur – 16.00 uur (neemt ook de punten van Flierman waar)

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Reorganisatie Efficiënte Bedrijfsvoering – advies

Nota Voorbereiding Voorjaarsoverleg 2007 – informatie

VerdeelmodelNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie - agenda.
Tevens is ter VERTROUWELIJKE informatie bijgevoegd UR 07-106, Informatie ITC