9. Schriftelijke rondvraagpunten 2007-03-06

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-091

Fax


Datum

1 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: schriftelijke rondvraag overlegvergadering UR d.d. 6 maart 2007
Geacht college,
Tijdens de Lunch met de Rector op 13 februari kondigde de rector aan dat het college cursussen Nederlands voor álle buitenlandse studenten zal betalen: Bachelor, Master en PhD.


De fractie van Campussy en veel buitenlandse studenten waren erg blij met deze aankondiging.


In het artikel over de bijeenkomst in het UT Nieuws op 22 februari werd echter alleen gesproken over cursussen voor PhD kandidaten. Hierover hebben wij de volgende vragen:


(1) Kunt u nogmaals bevestigen dat álle buitenlandse studenten een gratis cursus aangeboden krijgen?

(2) Wat is de reden voor dit besluit?

(3) Wanneer gaat u studenten een gratis cursus Engels aanbieden?


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter