9. Brief UR herbestemming Langezijds vragen

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-074

Fax


Datum

21 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Herbestemming gebouw LangezijdsGeacht college,Met interesse hebben wij kennisgenomen van uw plan tot herontwikkeling voor het gebouw Langezijds na de uithuizing van de UT groepen. Met de heer van Ast hebben wij afgesproken om u onze vragen hierover schriftelijk te doen toekomen. Onderstaand treft u deze aan.


1)De vestigingsvoorwaarden voor bedrijven in Langezijds zijn essentieel om een gebruik passend bij de UT te verkrijgen en te behouden. Hoe gaan deze voorwaarden er uit zien?

2)In het plan is sprake van een hotel faciliteit. In welke relatie staat dit met de huidige hotel faciliteit in de Drienerburght? Daarnaast stelt de commissie zich de vraag of het gewenst is om een hotel faciliteit te creëren in een bedrijfsgebouw op een zo kleine afstand van het O&O centrum.

3)De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een behoorlijke leegstand van bedrijfsruimte, ook van zeer nieuwe bedrijfsruimte. De nabijheid van de UT moet een lokker zijn, maar is dit voldoende om een dergelijk volume te bezetten in deze markt? Is hier een pessimistisch en een optimistisch scenario met enig realiteitsgehalte van te schetsen?

4)Een prijs van € 125 /m2 all in voor kantoorruimte wordt geschetst. Kantoorruimte in de Spiegel heeft een prijs van € 317. Waardoor ontstaat dit grote verschil tussen markt huur en interne prijzen?

5)De bouwfase van dit project is na oplevering van Carré en Nanolab. Het laatste kenmerkt zich o.a. door trillingsspecificaties. Zullen de bouwwerkzaamheden van Langezijds interfereren met de eigen UT onderzoeksactiviteiten? Voor een te ontwikkelen toren wordt bijvoorbeeld gesproken over hei werkzaamheden.

6)Is het aantal parkeerlocaties voldoende voor dit gebouw, ook bezoekers in aanmerking genomen? Voor de UT zelf wordt een beperkte parkeerfaciliteit ontwikkeld.

7)Artists sketches circuleren inmiddels van dit gebouw. Is hier een kopie van te verkrijgen?

8)Voor de ontwikkelkosten van het plan wordt k€ 800 uitgetrokken. Gesproken wordt over mogelijke teruggave, dan wel deelname voor dit bedrag. Aangezien onduidelijk is wat dit wordt, is het verstandig om dit bedrag als investering te zien en ook als zodanig af te boeken.

9)Welke kosten zijn er voor de UT door de ontwikkeling van Langezijds en welke kosten zijn er zonder ontwikkeling van dit gebied?

10) Welke gedachten zijn er voor de inpassing van de nu nog AKI-hal in dit project?
11)Het huidige Langezijds kenmerkt zich door behoorlijke klimaat regelingsproblemen. Met name het vele glas in de zuidkant en de bouwwijze zijn hier debet aan. Op welke wijze wordt er naar gewerkt om dit een toonbeeld van een energiezuinig gebouw te maken?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter