Postlijst in- en uitgaande post URaad

Postlijst in- en uitgaande post URaad t.b.v. interne vergadering 27-02-2007026

19.01

in

19.01

CvB/ABZ

Beantwoording vragen nota Onderzoek

leden UR

UR verg. 30-01-2007

027

19.01

in

19.01

CvB/ABZ

Bachelorvarian WB en CiT voor meisjes

leden UR

UR verg. 30-01-2007

028

19.01

in

18.01

CvB

Programma TaletRijk

leden UR mail


029

23.01

in

23.01

CvB

Eindrapportage FB

leden UR mail


030

23.01

in

23.01

CvB

Eindrapportage Facultaire Organisatie

leden UR mail


031

23.01

in

23.01

EWI-ICT lab

reactie op eindrapportage ICT Servicecentrum

leden UR mail


032

25.01

uit

25.01

leden UR

verslag cie. OOS 2007-01-23

leden UR mail


033

25.01

uit

25.01

leden UR

verslag cie. PSI 2007-01-23

leden UR mail


034

25.01

in

25.01

Adviescie. MEB

vragen over reorganisatieplan vanuit Adviescie. MEB

CvB, leden UR mail


035

25.01

in

25.01

Adviescie. MEB

bevindingen van de Adviescie. EMB

leden Adviescie.

cie. verg. 2006-01-29

036

25.01

in

25.01

Adviescie. MEB

Overzicht reacties op reorganisatieplan

leden Adviescie.

cie. verg. 2006-01-29

037

29.01

in

29.01

CvB/PA&O

Arbo- en milieu meerjarenplan 2007-2010

leden UR

UR verg. 06-03-2007

038

29.01

in

29.01

Pieter Hof

commentaar op bevindingen adviescie MEB

leden UR, FR, DR


039

29.01

in

29.01

Be Meerman

commentaar op bevindingen adviescie MEB

leden UR, FR, DR


040

29.01

uit

29.01

Cie. FVA

verslag cie. FVA 2007-01-25

leden UR mail

UR verg. 30-01-2007

041

31.01

uit

30.01

leden UR

verslag interne 2007-01-30

leden UR

UR verg. 06-03-2007

042

31.01

uit

31.01

leden UR div

Agenda overleg 2007-02-06

leden UR diversen

UR verg. 06-02-2007

043

01.02

in

26.01

CvB/PA&O

Arbo en milieu verantwoordelijkheid onderzoeksinstituten

leden UR

UR verg. 06-03-2007

044

01.02

uit

01.02

leden UR div

Brief UR samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF

leden UR diversen

UR verg. 06-02-2007

045

01.02

uit

01.02

leden UR div

Brief UR numerus fixus

leden UR diversen

UR verg. 06-02-2007

046

01.02

uit

01.02

leden UR div

Brief UR reactie op reorganisatieplan

leden UR diversen

UR verg. 06-02-2007

047

01.02

uit

01.02

leden UR div

Brief UR beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering

leden UR diversen

UR verg. 06-02-2007

048

02.02

uit

06.02

Jan van Zijll Langhout

Brief CSB Peildatum Kiezersregister

leden CSB


049

06.02

in

05.02

FR EWI

Reactie FR EWI op gesprekken consultatie en reorganisatieplan

leden UR


050

06.02

in

31.01

Arbeidsinspectie

Kopie brief afhandeling inspectiebezoek

aan Jacqueline


051

06.02

in

05.02

Jorrit de Jong

Berekening kosten reorganisatie tbv overlegverg 2007-02-06

leden UR mail

UR verg. 06-02-2007

052

06.02

uit

06.02

Leden UR, CvB, diversen

Aandachtspunten overleg 2007-02-06

leden CvB UR mail


053

08.02

uit

08.02

CvB

brief over Reorganisatieplan

leden UR + CvB mail


054

13.02

in

30 01

CvB

Benoeming leden Centraal Stembureau

archief


055

13.02

uit

13.02

leden UR diversen

Nieuwsbrief UR 2007-02-06

per mail website


056

13.02

uit

13.02

leden UR

Agenda interne 2007-02-13 extra

leden UR mail

UR verg. 13-02-2007

057

13.02

in

12.02

CvB/Disc

Brief CvB inschrijvingsregeling 2007-2008

leden UR

UR verg. 06-03-2007

058

14.02

uit

15.02

leden UR

Agenda interne 2007-02-27

leden UR

UR verg. 27-02-2007

059

15.02

in

12.02

CvB/DUB

Bestuurlijke agenda 2006-2007 update

leden UR

UR verg. 27-02-2007

060

15.02

in

15.02

CvB

Centraal vergaderschema 2007

leden UR mail


061

15.02

in

15.02

CvB/FEZ

1e Begrotingswijziging 2006

leden UR

UR verg. 27-02-2007

062

15.02

in

15.02

CvB/PA&O

Brief CvB HRM beleid, actieplan en stappenplan

leden UR

UR verg. 27-02-2007

063

15.02

in

15.02

CvB/DUB

Herontwikkeling Langezijds

leden UR

UR verg. 27-02-2007

064

15.02

uit

15.02

leden UR

Afspraken uit interne 2007-02-13 extra

leden UR

UR verg. 27-02-2007

065

15.02

in

15.02

CvB/Kas de Vries

Reorganisatieplan definitieve versie + bijlagen

leden UR

UR verg. 27-02-2007

066

15.02

in

15.02

CvB/DUB

Onderwijsnota

leden UR

UR verg. 27-02-2007

067

15.02

uit

15.02

leden UR

Postlijst tbv interne 2007-02-27

leden UR

UR verg. 27-02-2007