Cie PSI HRM beleid bijlage 3

Naar een nieuwe nota personeelsbeleid: een stappenplan bijlage 3


I. Inventarisatie (eerste kwartaal 2007)


1. Omgevingsanalyse aan de hand van nota onderwijs, nota onderzoek, CAO, 3TU, uitkomsten bijeenkomsten startnotitie HRM en ronde tafel gesprekken. Aansluiten bij de door ABZ te maken omgevingsanalyse.

2. Nieuwe HRM trends


3. Inventarisatie van staand beleid (dwz beleid dat is ingevoerd) en bestaande beleidsvoornemens. Welke beleidsvoornemens willen we alsnog uitvoeren en welke niet.


4. Samenvatting inventarisatieII. Raadplegen (tweede kwartaal 2007)


5. Wat vinden decanen/directeuren belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in stuurgroep P&O bespreken.


6. Wat vinden P&O-adviseurs belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in COP bespreken.


7. Wat vinden stafmedewerkers belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in stafoverleg bespreken.


8. Wat vindt de UR belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in cie P&S bespreken (24 april).


9. Wat vindt het OPUT belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in technisch overleg bespreken.


10. Wat vinden de medewerkers belangrijk. Wat missen zij en wat heeft prioriteit: in ronde tafel gesprekken gesprekken.III. Ontwikkelen (derde kwartaal 2007)


11. Op basis van de ingewonnen informatie wordt er een concept nota personeelsbeleid geschreven.


12. Het eerste concept wordt besproken in het CvB, COP, stafoverleg, stuurgroep P&O (6 juni), commissie P&S (29 augustus)IV. Besluitvorming (vierde kwartaal 2007)


13. Vaststellen nota personeelsbeleid door CvB


14. Bespreken nota personeelsbeleid in UMT


14. Bespreken nota personeelsbeleid in UR (14 november)


15. Definitief vaststellen nota personeelsbeleid door CvB


16. Bekendmaken nota personeelsbeleid binnen UT