cie PSI HRM nota brief CvB

Aan de universiteitsraad

behandeld door

mw. mr. A.H. Smit

Kenmerk

377.992/PA&O

telefoon

053 – 489 3946

Datum

14 februari 2007

fax

053 – 489 3296

Onderwerp

Uw brief van 7 december 2006In een brief van 7 december 2006 hebt u de punten uiteengezet die u van belang vindt voor het personeelsbeleid van de UT. Wij willen met u in de vergadering van de commissie P&S van 20 februari a.s. bespreken welke werkwijze wij volgen bij het opnemen van de door u aangegeven onderwerpen in het personeelsbeleid.


Allereerst is er een door ons vastgestelde nota focus in HRM. Op basis van die nota hebben wij een activiteitenplanning 2007 gemaakt (bijlage 1). De activiteiten die in de planning staan, sluiten grotendeels aan op de onderwerpen die u in uw brief noemt. In bijlage 2 hebben wij dat inzichtelijk gemaakt. Wij willen die activiteitenplanning uitbreiden met door u aangedragen zaken die passen binnen de onderwerpen waarop wij ons in het komende jaar willen focussen, maar die nog niet zijn meegenomen in de planning. De uitbreiding betreft in ieder geval aandacht voor didactische competenties. In 3TU verband is een projectgroep opgericht die een gezamenlijke toetsprocedure op het gebied van de Basiskwalificatie Onderwijs onderzoekt, maar ook bekijkt op welke wijze aandacht voor didactische competenties kan worden ingebed in het HRM beleid. Verder noemt u in uw brief van 7 december volumebeleid en kanspaden. Wij kunnen ons voorstellen dat deze onderwerpen passen binnen onze activiteitenplanning van de nota focus in HRM, maar willen graag eerst van u een verduidelijking van deze begrippen ontvangen. Wat ons betreft bespreken wij deze begrippen met u in de vergadering van de commissie P&S. Vervolgens kunnen wij beoordelen of de activiteitenplanning verder aangevuld moet worden.


Naast de nota focus in HRM zijn wij voornemens een nieuwe nota personeelsbeleid te ontwikkelen. Dat is ook wat u in uw brief van 7 december voorstelt. In die nota nemen wij ook onderwerpen mee die u in uw brief noemt, zoals Werving en Selectie, UFO, taakbelasting en de positie van tijdelijke medewerkers. In bijlage 3 treft u een stappenplan aan op om te komen tot een nieuwe nota personeelsbeleid. Indien u aanvullingen hierop heeft, horen wij dat graag.


Wij vertrouwen op een nuttige bespreking aanstaande dinsdag.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit