7. Inschrijvingsregeling UT brief CvB

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 5655/8034

ons kenmerk

................/DiSC/KVN

fax

053-489 4638

Datum

14 februari 2007

e-mail

f.e.vanklaveren@disc.utwente.nlOnderwerp

Inschrijvingsregeling UT 2007-2008


Bijgevoegd zend ik u een in een UR-format gegoten stuk m.b.t. de Inschrijvingsregeling UT 2007-2008. Het college legt dit punt voor advies aan u voor.
Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Bijlagen

- UR format

- Inschrijvingsregeling UT 2007-2008