6. Arbo en milieu meerjarenplan brief CvB

Aan de Universiteitsraad
uw kenmerk


behandeld door

J.M.J. Sanders

ons kenmerk

377.800/PA&O

telefoon

053 - 489 2110

datum

bijlage

26 januari 2007

Arbo- en milieu meerjarenplan

e-mail

j.m.j.sanders@utwente.nl

onderwerp

Arbo- en milieu meerjarenplan UT 2007 – 2010

Geachte mevrouw, heer,


Hierbij treft u ter instemming het centraal arbo- en milieu meerjarenplan 2007–2010, (kenmerk 377.654/PA&O) aan.


Dit meerjarenplan beschrijft de belangrijkste voorgenomen acties, welke PA&O op centraal niveau, de komende vier jaar uit zal voeren.

Vertrekpunt voor de arbo- en milieuzorg is de wetgeving en aanvullende afspraken (zoals de meerjarenafspraak energie en het convenant met de Gemeente Enschede).

Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit