agenda overleg 2007-03-06

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-086

fax


Datum

1 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 6 maart 2007Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 13.30 uur13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 07-065, in bezit*

UR 07-068, in bezit*

UR 07-085, bijgaand

UR 07-089, bijgaand incl. bijlage advies UR-cie. EMB (UR 07-080)

advies

14.35 uur

3.

Mededelingen


14.40 uur

4.

Verslag van de overlegvergadering van 6 februari 2007

UR 07-072, bijgaand

vaststellen

14.45 uur

5.

Nota Onderwijsbeleid 2006 - 2010

UR 07-066, in bezit*

UR 07-079, bijgaand

instemming

15.30 uur

6.

Arbo en milieu meerjarenplan 2007 – 2010

UR 07-037, in bezit*

UR 07-075, bijgaand

instemming

15.45 uur

7.

Inschrijvingsregeling UT 2007 – 2008

UR 07-057, in bezit*

UR 07-076, bijgaand

advies

16.00 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

informatie

16.10 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

Langezijds UR 07-074 en UR 07-087, bijgaand

UR 07-091, bijgaand

bespreking

16.25 uur

9.

Rondvraag


16.30 uur

10.

Sluiting

Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel.