Agenda interne 2007-02-27

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-058

Fax


Datum

15 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 27 februari 2007

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 30 januari 2007

UR 07-041, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-067, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 6 februari 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Actiepunten uit extra interne vergadering 13-02-2007

UR 07-064, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 6 maart 2007,13.30 uur Horst Toren 1300

7.

Onderwijsnota

UR 07-066, bijgaand

instemming

8.

Arbo en Milieu Meerjarenplan 2007 -2010

UR 07-037, bijgaand

instemming

9.

Inschrijvingsregeling UT 2007 – 2008

UR 07-057, bijgaand

advies

10.

Reorganisatie Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 07-065 adviesaanvraag, bijgaand

UR 07-068 reorganisatieplan, bijgaand

advies

11.

Voortgang 3 TU proces

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten


13.

Rondvraag


14.

Sluiting
Commissievergaderingen op dinsdag 20 februari 2007, Spiegel 507

Commissie FV&A, 11.00 uur – 12.00 uur

Arbo en milieu Meerjarenplan 2007 – 2010 – instemming

Voorbereiding gesprekspunten voor vergadering van 16.00 uurCommissie OO&S, 12.00 uur – 14.00 uur

Zijm gereserveerd van 12.00 uur – 14.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Onderwijsnota – instemming

Inschrijvingsregeling 2007 – 2008 – advies

NB: de nadere bespreking van de beantwoording door het CvB van de onderzoeksvragen van de UR zal op een ander moment in deze cyclus plaatsvinden.Commissie PS&I, 14.00 uur – 16.00 uur (vanaf 16.00 uur samen met FV&A)

Flierman aanwezig van 15.00 uur – 17.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Scholarshipprogram – “Hoe wil je een intern beurzenprogramma vormgeven?” (uit interne vergadering)

Bestuurlijke agenda, update – informatie, op agenda? (UR 07-059, bijgaand)

HRM-nota – bespreking in commissie en evt. op agenda (UR 07-062, bijgaand)

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering (procedureel)- adviesCommissie FV&A, 16.00 uur – 18.00 uur

Van Ast aanwezig van 16.00 uur – 18.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Reorganisatie Efficiënte Bedrijfsvoering (inhoudelijk) – advies

1e Begrotingswijziging – informatie/advies? en evt. op agenda (UR 07-061, bijgaand)

Kwartaalrapportage nov/dec. 2006 – mondeling bijpraten

Herontwikkeling Langezijds – informatie en evt. op agenda (UR 07-063, bijgaand)NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie - agenda.