Postlijst interne 2007-01-30

Postlijst in- en uitgaande post URaad t.b.v. interne 30-01-20072006

402

23.11

in

23.11

CvB/

Bestuurlijke agenda herziene versie

leden UR

UR verg. 05-12-2006

403

28.11

uit

23.11

leden UR

Kort verslag bevoegdhedengesprek CvB UR

leden UR, mail

UR verg. 05-12-2006

404

30.11

uit


CvB

UR reactie aankondiging reorganisatie

leden UR

UR verg. 05-12-2006

405

30.11

uit


CvB

Brief aan cvb, besluit 3TU.Federatie

leden UR

UR verg. 05-12-2006

406

30.11

uit


CvB

Brief aan cvb cateringconcept

leden UR

UR verg. 05-12-2006

407

30.11

uit


CvB

reactie UR op coll.besluit inzake Focus in HRM beleid

leden UR

UR verg. 05-12-2006

408

30.11

uit


CvB

Brief UR aan CvB HRM beleid

leden UR

UR verg. 05-12-2006

409

30.11

in

30.11

CvB

Bacheloronderzoek UT/TUD

leden UR

UR verg. 05-12-2006

410

30.11

in

30.11

leden UR

verslag cie PSI d.d. 28 nov.06

leden UR

UR verg. 05-12-2006

411

30.11

uit


CvB

conceptadvies onderwijsjaarcirkel 2007- 2008

leden Ur

UR-verg. 05-12-2006

412

30.11

uit

30.11

leden UR

verslag FV&A 28 nov.2006

leden UR

UR verg. 05-12-2006

413

30.11

uit

30.11

leden UR

Medezeggenschapsagenda PSI e.a.concept

leden UR

UR verg. 05-12-2006

414

28.11

in

30.11

CvB

reactie offerte extern adviseur UR415

27.11

uit

27.11

FEZ/CvB

Vragen ontwerp begroting 2007 cie. FVA

leden UR mail

UR verg. 05-12-2006

416

27.11

uit

27.11

FEZ/VGD/CvB

vragen vastgoedproject

leden UR mail

UR verg. 05-12-2006

417

29.11

uit

29.11

adviescie. MEB

agenda vergadering 2006-11-30

mail poorthuis


418

04.12

uit

04.12

adviescie. MEB

Knelpuntenanalyse tussenrapportage MEB

mail poorthuis

UR verg. 05-12-2006

419

01.12

in

01.12

P. Binsbergen

Eindrapportage Strategie & coordinatie

mail binsbergen


420

27.11

in

23.11

Professioneel Secretariaat

Tarieven per 2007

archief + map Fin.


421

06.12

uit

07.12

CvB, leden UR div

agenda overleg 12 dec. 2006

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

422

06.12

uit

07.12

CvB, leden UR div

brief UR aan cvb Vastgoed, dec. 06

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

423

30.11

uit

30.11

leden UR

Medezeggenschapsagenda Financiën

leden UR mail

UR verg. 05-12-2006

424

07.12

uit

07.12

leden UR CvB div.

Beantwoording vragen UR Begroting 2007

leden UR mail

UR verg. 12-12-2006

425

05.12

in

05.12

IR/FEZ

PI's internationalisering faculteiten

leden UR mail herbert

UR verg. 12-12-2006

426

07.12

uit

07.12

leden UR CvB div.

Verslag overlegvergadering 2006-11-14

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

427

07.12

uit

07.12

leden UR CvB div.

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten overleg 2006-12-12

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

428

07.12

uit

07.12

leden UR CvB div.

Medezeggenschapsagenda UR

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

429

zie nr 432
leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

430

07.12

uit

07.12

leden UR CvB div.

Brief UR reactie op tussenrapportages

leden UR CvB div

UR verg. 12-12-2006

431

07.12

in

07.12

medewerkers TW

Brief TW'ers aan decaan EWI en CvB over dreigende ontslagen van collega's

leden UR


432

11.12

uit

11.12

CvB

Brief UR Vragen en concept besluit Begroting 2007

leden UR

UR verg. 12.12-2006

433

12.12

in

06.12

CvB/PA&O

Brief CvB bevoegdheden Uraad brief 16-11-2006434

13.12

uit

14.12

diversen

Nieuwsbrief UR 12-12-2006

leden UR div mail


435

13.12

in

13.12

Thonie van den Boomgaard, CTW

reactie op tussenrapportages

adviescie MEB mail


436

13.12

uit

13.12

CvB, leden UR

aandachtspunten uit overleg 2006-12-12437

14.12

in

14.12

CvB

Overlijdensbericht Aart van Harten, BBT

mail


438

14.12

in

13.12

CvB/FEZ

Antwoorden verduidelingspunten vragen UR begroting 2007

mail


439

14.12

in

13.12

CvB/FEZ

Bestedingsvoorstellen reserveringen ikdv ontwerpbegroting 2007

mail


440

14.12

in

13.12

CvB/ABZ

Visitatierapport communicatiewetenschap

mail web.


441

14.12

uit

14.12

leden UR

verslag interne 2006-12-05

leden UR

UR verg.

442

19.12

uit

19.12

leden UR FR DR

verslag gesprek 2006-12-19 UR - FR - DR

mail


443

20.12

uit

20.12

CvB

Brief UR beantwoording brief UR 06-433

leden UR mail


444

21.12

in

21.12

CvB

Reorganisatieplan Moderne efficiënte bedrijfsvoering

via web


445

22.12

in

22.12

CvB mail P.Binsbergen

Brief CvB facultaire verhoudingen

leden UR mail


446

22.12

in

14.11

Cvb/Westra

Centraal vergaderschema CvB

leden UR mail


447

22.12

in

22.12

Dick Meijer

consultatieronde en besluitvormingsprocedure reorganisatie

leden UR mail


448

22.12

uit

22.12

CvB leden UR div

verslag overleg 2006-12-12

mail


449

22.12

in

22.12

CvB/website

Eindrapportage Strategie & coordinatie (zie ook 419)450

22.12

in

22.12

CvB/website

eindrapportage F-kolom451

22.12

in

22.12

CvB/website

eindrapportage ICT452

22.12

in

22.12

CvB/website

eindrapportage P-kolom453

22.12

in

22.12

CvB/website

eindrapportage ow-servicecentrum454

22.12

in

22.12

CvB/website

eindrapportage wetenschappelijke informatie en bibliotheek

2007

001

04.01

in

04.01

Be Meerman

Commentaar op reorganisatieplan d.d. 21-12-2006

leden UR

archief reorganisatieplan

002

09.01

in

05.01

Rob Klapwijk

Commentaar op reorganisatieplan d.d. 21-12-2006

leden UR, MSZ

archief reorganisatieplan

003

09.01

in

05.01

Ronald van 't End

Commentaar op reorganisatieplan d.d. 21-12-2006

leden UR, MSZ

archief reorganisatieplan

004

09.01

in

09.01

Adviescie. MEB

samenvatting commentaren op reorganisatieplan dd 21-12-2006

leden UR

archief reorganisatieplan

005

09.01

uit

09.01

leden CSB diversen

Tijdschema verkiezingen studenten UR 2007-2008

CSB, leden UR, Houweling


006

11.01

uit

11.01

leden UR

verdeling budget partijen Uraad 2007

leden UR FEZ


007

11.01

in

10.01

CvB/ABZ

Brief CvB beschikking FES middelen M€ 50

leden UR


008

11.01

uit

11.01

leden UR

discussienotitie communicatie

leden UR


009

11.01

uit

11.01

leden UR

Actiepuntenlijst per 12-12-2006

leden UR mail


010

12.01

in

12.01

Adviescie. MEB

verslag Adviescie. MEB 2006-11-30

leden adviescie.+ UR


011

12.01

in

12.01

Adviescie. MEB

Agenda adviescie. MEB 2007-01-11

leden adviescie.+ UR


012

12.01

in

12.01

ITBE

Reactie ITBE op reorganisatieplan 21-12-2006

leden UR mail


013

16.01

uit


CvB

Van CSB, herbenoeming leden014

16.01

in

16.01

CvB/K.de Vries

Reorganisatieplan procedures en status diverse plannen

leden UR

UR verg. 30-01-2007

015

17.01

uit

17.01

diversen

Vergaderschema UR 2e helft 2007

leden UR diversen


016

17.01

in

16.01

CvB/Kas de vries

Consultatieronde

leden UR diversen

UR verg. 30-01-2007

017

17.01

in

17.01

CvB/DUB

Beleidsspeerpunten 2007 Internationalisering

Leden UR

UR verg. 30-01-2007

018

18.01

in

dec-06

Lagendijk

Verslag Lagendijk over concerndirectie strategie & Coordinatie, vertrouwelijk

leden UR

UR verg. 30-01-2007

019

18.01

uit

18.01

Leden UR

Mededelingen tbv interne 2006-01-30

leden UR

UR verg. 30-01-2007

020

18.01

uit

18.01

leden UR

Agenda interne 2007-01-30

leden UR

UR verg. 30-01-2007

021

18.01

in

18.01

leden UR

overzicht forfaitaire termijnen bestuursfuncties

leden UR mail


022

19.01

in

19.01

CvB/ITBE

Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF - UT

leden UR

UR verg. 30-01-2007

023

19.01

in

19.01

CvB/ABZ

Numerus fixus TG en PSY

leden UR

UR verg. 30-01-2007

024

19.01

in

19.01

CvB/ABZ

Scolarship programme

leden UR

UR verg. 30-01-2007

025

18.01

uit

18.01

Leden UR

Postlijst tbv interne 2007-01-30

leden UR

UR verg. 30-01-2007