Brief CvB Scholarship program

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 3903

ons kenmerk

ABZ/377.712/FS

fax

053-489 4898

datum

18 januari 2007

e-mail

f.m.f.spoek@utwente.nl

cc


bijlage

Notitie “UT-beurzen internationale studenten” en CvB-besluit

onderwerp

UT-beurzen internationale studenten

Zoals afgesproken in het agenda-overleg d.d. 16 januari jl. ontvangt u bijgaand ter informatie de notitie “UT-beurzen internationale studenten” alsmede het besluit van het College van Bestuur hierover.

Bij de notitie moet worden opgemerkt dat deze al van medio augustus 2006 dateert en dat andere zienswijzen die sindsdien zijn ontstaan nog niet zijn verwerkt.


Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit