6. Brief CvB Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2006

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 5687

ons kenmerk

376.926/AK

fax

053-489 4898

datum

17 januari 2007

e-mail

a.kohl@utwente.nl

bijlage

Notitie

onderwerp

Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2007

Zoals afgesproken, biedt het College van Bestuur u hierbij ter bespreking aan de notitie “Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2007”.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de universiteit