Agenda overleg 2007-02-06

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-042

fax


Datum

1 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 6 februari 2007

Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 9.00 uur (Let op afwijkend aanvangstijdstip)
9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 12 december 2006

UR 06-448, bijgaand

vaststellen

9.15 uur

4.

Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF – UT

UR 07-022, in bezit*

UR 07-044, bijgaand

advies

9.25 uur

5.

Numerus fixus TG en PSY

UR 07-023, in bezit*

UR 07-045, bijgaand

advies

9.35 uur

6.

Beleidsspeerpunten en Actieplan Internationalisering 2007

UR 07-017, in bezit*

UR 07-047, bijgaand

informatie

10.00 uur

7.

Voortgang 3 TU proces

informatie

10.05 uur

8.

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 06-444, in bezit (zie www.utwente.nl/uraad/themas/moderne_efficiente_bedrijfsvoering/)

UR 07-046, bijgaand

bespreking

11.05 uur

9.

Rondvraag


11.10 uur

10.

Sluiting