Agenda interne 2007-01-30

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-020

Fax


Datum

18 januari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 30 januari 2007

Tijd : 13.30 uur
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

UR 07-019 bijgaand


3.


Verslag van de interne vergadering van 5 december 2006

UR 06-441, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-025, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 12 december 2006

UR 07-009, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 6 februari 2007, 9 uur, Horst Toren 1300

6.

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

UR 06-444, in bezit (zie ook www.utwente.nl/uraad/themas/moderne_efficiente_bedrijfsvoering/)

UR 07-014, bijgaand

UR 07-016, bijgaand

bespreking

7.

Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF – UT

UR 07-022, bijgaand

advies

8.

Numerus fixus TG en PSY

UR 07-023, bijgaand

advies

9.

Beleidspunten en Actieplan Internationalisering 2006

UR 07-017, bijgaand

advies/informatie?

10.

Scholarship program

UR 07-024, bijgaand

informatie

11.

Voortgang 3 TU proces

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten


13.

Rondvraag


14.

SluitingCommissievergaderingen op dinsdag/donderdag 23/25 januari 2007 Spiegel 507


Commissie O, O en S, dinsdag 23 januari van 12.00 – 14.00 uur

Zijm vanaf 12.30 beschikbaar

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Onderwijsjaarcirkel – proactieve actie UR gewenst (opm. Pieter Stek)?

Bindend studieadvies TCW - zie ook schr. rondvraag 12 dec jl.

Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF – UT: advies UR

Antwoord CvB op UR - vragen Onderzoeksnota (UR 07-026, volgt digitaal)

Nieuwe opleidingen CTW (Techniek, Ontwerp & Maatschappij) en EWI?- (UR 07-027, bijgaand)


Commissie P,S en I , dinsdag 23 januari van 14.00 – 16.00 uur

Flierman

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering - bespreking

Subsidievoorwaarden M€ 50 CoE, zie brief ministerie d.d. 21 dec. 2006 (UR 07-007, bijgaand)

Beleidsaspecten en Actieplan Internationalisering 2006 – advies/informatieCommissie F,V en A , donderdag 25 januari van 12.30 uur – max. 15.00 uur

Van Ast aanwezig van 12.30 uur – max.14.30 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Scholarship program - informatie

Percentage overhead financiering afstudeermaanden - voorbereiding schr. rondvraagNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie - agenda.