Zittingen Centraal Stembureau 2006

(Voorlopig) Zittingen Centraal Stembureau 2006
Datum

Tijdstip

Onderwerp

26 januari 2006

09. 00 uur

Vaststelling peildatum en tijdschema

(Spiegel 500)


2 maart 2006

09.00 uur

Vaststelling kiezersregister

(Spiegel 500)


10 maart 2006 (indien nodig)

09.00 uur

Evt. Verbetering kiezersregister

(Spiegel 500)


30 maart 2006

09.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten

(Spiegel 500)


18 april 2006 (indien nodig)

13.30 uur

Evt. beslissing geldigheid kandidatenlijsten

(Spiegel 500)


25 april 2006

09.00 uur

Ambtshalve controle kiezersregister

Vaststellen verzamellijsten

(Spiegel 500)


19 mei 2006

17.00 uur

Bekendmaking uitslag

(Vrijhof)