Informatie partijen

De Campus Coalitie (CC)

Een nieuwe naam voor een "positief kritische" UT-partij. De "oude" partijen KPS, CaBaal en UTemp hebben vanaf 2002 hun krachten gebundeld. CC beoogt een brede partij voor personeel en studenten te zijn, met oog voor de verschillende belangen en een goede afweging daarvan. Als het gaat om zaken als veiligheid op de campus, nieuwe opleidingen, reorganisatie, begroting en kritisch volgen van het College van Bestuur heeft de coalitie een bepalende invloed op de opstelling van de universiteitsraad, en zeker niet alleen getalsmatig!

Medezeggenschap in de UR-nieuwe-stijl vergt een andere, pro-actieve houding dan het medebestuur van de "oude" UR. De leden van de coalitie hebben de werkwijze van de medezeggenschap in de loop der tijd ontwikkeld en bevoegdheden voor de UR (en de decentrale raden) afgedwongen. Kritisch volgen en bijsturen van het UT-beleid zijn typerend voor de werkwijze van CC. Daarbij spelen de meningen van de achterban en van de faculteits- en dienstraden een belangrijke rol.UReka


UReka is een studentenpartij op de UT en heeft zich sinds de oprichting op 1 mei 2001 ontwikkeld tot een volwassen organisatie. De partij heeft een grote actieve kern, een nog veel grotere groep meedenkers en is bekend bij veel studenten en medewerkers.


UReka staat voor selectiviteit, doelgerichtheid, daadkracht en goede communicatie. Met deze uitgangspunten heeft UReka zich de afgelopen jaren op een positieve manier onderscheiden van de andere partijen.


Waarom is UReka voor jou interessant? Omdat UReka...

- jouw stem vertegenwoordigt in de Universiteitsraad, het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT;

- het hele jaar open staat voor jouw inbreng;

- concrete resultaten boekt voor studenten;

- duidelijk aangeeft wat ze doet;

- verantwoording aflegt over projecten.CAMPUSSY


De Contrapopulistische Anti-establishment Machtige Partij voor Universitaire Studenten SYmbiose (CAMPUSSY) is geboren aan de keukentafel van een campus flat. CAMPUSSY heeft duidelijke standpunten en revolutionaire idee├źn over internationalisering, de Student Union, 3TU, de 24-uurs campus en catering. Wij zien de student als het middelpunt van de universiteit.


Voor ons is de campus politiek als een spel: als je echt mee wilt doen, kan je niet aan de zijlijn blijven staan en klagen. Daarom duikt CAMPUSSY vol optimisme de URaad verkiezingen in met als doel het bieden van meer keuze aan u, de kiezer en het wakker schudden van de gevestigde orde!

logo CAMPUSSY