Tijdschema verkiezingen UR 2006Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-002

Fax


Datum

26 januari 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: tijdschema verkiezingen URaad 2006-2007
donderdag 26 januari


9.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 23 februari

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

donderdag 2 maart


9.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR, Spiegel 500

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 2 maart 12.00 uur t/m donderdag 9 maart

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 500. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

vrijdag 10 maart9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR) Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

maandag 13 t/m vrijdag 17 maart

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

vrijdag 24 maart

Beslissing CvB


woensdag 29 maart

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 500/504 tot 17.00 uur

donderdag 30 maart9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau (art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 6 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten (art. 19.2 Kiesreglement UR)

dinsdag 11 april09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 11 t/m donderdag 20 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


dinsdag 25 april


Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

dinsdag 25 april

Beslissing CvB (geldigheid kandidatenlijsten art. 8.4)


dinsdag 25 april25 april 2006, 9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UTnieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 8 mei

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB


maandag 15 mei

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 15 t/m vrijdag 19 mei 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 19 mei 17.00 uur in de Spiegel

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31 Kiesreglement UR). Besluit en proces verbaal ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 22 t/m vrijdag 26 mei

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


vrijdag 2 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar en vinden, tenzij anders vermeld, plaats in Spiegel, Kamer 500.

Vakanties + vrije dagen:

Voorjaar 18 t/m 26 februari 2006

Mei 29 april t/m 7 mei

Goede vrijdag 14 april

Pasen 17 april