Bericht van het Centraal Stembureau


Op woensdag 29 maart was de Dag van de Kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden voor de Universiteitsraad.


Er zijn 3 studentenlijsten ingediend, te weten:

- UReka

- Campussy

- Campus Coalitie


Er is slechts 1 medewerkerslijst ingediend: Campus Coalitie

Van Democraten Drienerlo (Marien Florijn) is inmiddels bericht ontvangen dat men wederom niet aan de verkiezingen mee zal doen, omdat men geen studentenkandidaten kon vinden. DD beraadt zich momenteel op zijn toekomst.

Aangezien de medewerkerslijst van CC meer kandidaten bevat dan er zetels beschikbaar zijn, zullen er ook voor de medewerkers verkiezingen plaatsvinden.