Benoemingen leden Instituutsraden

Benoemingen leden Instituutsraden, december 2006


Het presidium van de UR, daartoe gemandateerd in de interne vergadering van 7 november 2006 heeft onderstaande personen benoemd in verschillende Instituutsraden.


Impact:

- Mevr. Blom – nieuw lid

- de heer Aarts – nieuw lid

Overige leden herbenoemd.

Alle benoemingen gelden tot 1 september 2007


Mesa+

- de heer Sanderink – nieuw lid

- de heer Subramanian – nieuw lid

Overige leden herbenoemd

Alle benoemingen gelden tot 1 september 2008


CTIT

- de heer Broens – nieuw lid

Benoemd tot 1 december 2007 (zelfde termijn als de overige leden)