agenda overleg 2006-12-12

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-421

fax


Datum

7 december 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 12 december 2006


Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 9.00 uur (Let op afwijkend aanvangstijdstip)9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 14 november 2006

UR 06-426, bijgaand

vaststellen

9.15 uur

4.

Vastgoed – realisatie projecten Carré en Nanolab

UR 06–393, in bezit* (bijlagen ter inzage bij de griffie)

UR 06-422, bijgaand

instemming

9.30 uur

5.

Onderwijsjaarcirkel 2007 – 2008

UR 06-394, in bezit*

UR 06-411, bijgaand

advies

9.45 uur

6.

Catering – nadere invulling Catering concept

UR 06-343, in bezit*

UR 06-406, bijgaand

advies

10.00 uur

7.

Statuten en Bestuursreglement 3 TU.Federatie

UR 06–397, in bezit*

UR 06-399, in bezit*

UR 06-405, in bezit*

advies

10.10 uur

8.

Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening

- Tussenrapportages projectleiders

UR 06-379 t/m UR – 384, in bezit (zie www.utwente.nl/bedrijfsvoering)

UR 06-430, bijgaand

- Voornemen tot reorganisatie bedrijfsvoering

UR 06-400, in bezit*

UR 06-404, bijgaand


besprekenadvies11.00 uur

9.

Algemene gang van zaken

a. Bestuurlijke agenda CvB

UR 06-402, in bezit*

b. Medezeggenschapsagenda UR

UR 06-428, bijgaand

c. Inbreng UR HRM beleid

UR 06-407, in bezit*

UR 06-408, bijgaand

bespreken

11.45 uur

10.

Ontwerpbegroting 2007- inclusief deelbegroting TG en BMTI

UR 06-398, in bezit*

UR 06-424, bijgaand

UR 06-429, volgt digitaal

advies

12.10 uur

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 06-427, bijgaand


12.25 uur

12.

Rondvraag


12.30 uur

13.

Sluiting
’s Avonds om ongeveer 17.30 uur gaan we ter afsluiting van het jaar 2006 eten in de Bakspieker.