5b. Brief UR sluiting IT-Shop

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-378

Fax


Datum

9 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Sluiting IT - Shop
Geacht college,Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de IT-shop heeft de Universiteitsraad de volgende vraag.


Bij de sluiting van de IT - shop is direct ook gesproken over het overnemen van taken.

Voor het PC - Privé project voor studenten is dit inmiddels helder.

Voor andere taken is dit nog niet het geval, met name ten aanzien van software aangelegenheden zoals UT - licenties. Dit is des te noodzakelijker aangezien er op dit moment ook al signalen zijn (zoals tijdens de ALV van SNT) dat deze dienstverlening niet meer als voorheen werkt. Hardware achtige zaken lijken voor een deel ook via IAPC te kunnen lopen, echter ook bij deze vereniging is een gebrek aan vrijwilligers.


Is inmiddels duidelijk welke taken door wie overgenomen worden?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter