6. Brief UR nota onderzoeksbeleid

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-375

Fax


Datum

9 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Nota Onderzoeksbeleid
Geacht college,De Universiteitsraad legt u hierbij zijn opmerkingen, bevindingen en vragen voor ten aanzien van de concept - nota Onderzoeksbeleid. Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter
bijlage 1