5b. Sluiting ITshop

Ter info, Dick
Goedemorgen,

 

Een deel van ITBE wordt opgeheven, zie bijgaande tekst, die inmiddels ook op de website staat.

Ik vraag me af wat er met het personeel gebeurt, waarover niets in het bericht staat.

 

Met vriendelijke groet,

Enschede, 6 oktober 2006


Geachte heer, mevrouw,


De ITshop houdt op te bestaan.


Goed, onafhankelijk advies. Kwaliteit tegen een scherpe prijs. Een “niet zeuren” garantiebeleid. Dat zijn jarenlang de pijlers onder de plaats van de ITshop op de campus geweest.


Helaas blijkt die positie niet langer vol te houden. Na lang succesvol te hebben gedraaid blijken de laatste paar jaar de kosten zo veel hoger dan de opbrengsten dat doorgaan niet verantwoord is.


Dus sluit de ITshop op 31 december 2006 definitief de deuren.


Om dat verantwoord te kunnen doen moet voor die tijd een aantal zaken goed worden geregeld.


1.Met ingang van 9 oktober 2006 zullen geen nieuwe orders meer worden geaccepteerd.


2.Voor wat betreft de afhandeling van reeds geplaatste maar nog niet uitgeleverde orders kunt u contact opnemen met de ITshop. Wij vragen u nadrukkelijk dat per e-mail te doen: itshop@utwente.nl.


3.Van 9 oktober 2006 tot 15 december 2006 zal de ITshop op maandag t/m vrijdag geopend zijn van 13:00 tot 17:00 uur.


4.Op 16 oktober 2006 start de leegverkoop. Er wordt verkocht tegen (licht) gereduceerde prijzen, onder volledige garantie.


5.Garantieafhandeling en reparaties. Zo lang als er garantieverplichtingen zijn zullen deze worden gehonoreerd. Dit wordt belegd in een garantieafhandelpunt binnen de dienst ITBE en daarna binnen het SSC ICT.


Het garantieafhandelpunt zal zich ten behoeve van de communicatie bedienen van de website van de ITshop. Het bestaande e-mail-adres blijft gehandhaafd. Het garantieafhandelpunt houdt het telefoonnummer van de ITshop.


Indien een beroep wordt gedaan op een garantieregeling wordt gevraagd dat afdoende kan worden aangetoond dat het betreffende artikel indertijd bij de ITshop is aangeschaft. Hetzij aan de hand van een aankoopbewijs hetzij aan de hand van in de administratie van de ITshop aanwezige, overtuigende informatie. En er moet, uiteraard, (nog) een garantieregeling van kracht zijn.


Informatie over de locatie van het afhandelpunt, openingstijden, na 1 januari 2007 volgt.


6. Verzekeringen: verzekeringen afgesloten bij Mahe (garantieverlenging, risico-verzekering) blijven van kracht. Afhandeling blijft op dezelfde manier verlopen. In voorkomende gevallen wordt u verder geholpen door ITshop/garantieafhandelpunt.


7.Alternatieven: waar kunt u hierna ICT-middelen aanschaffen?


In afwachting van het resultaat van het Europese aanbestedingstraject voor algemene ICT-middelen (desk-top’s, notebooks, beeldschermen, printers) hebben de beheerseenheden de volledige vrijheid om hun eigen leverancier te kiezen. ITBE Werkplekondersteuning zal voor zijn gebruikers (de diensten) indien gewenst aanschaffingen coördineren.


“Particulieren”: medewerkers en studenten, zijn aangewezen op de reguliere detaillisten.


Voor componenten (“kleine aanschaffingen”) kunnen mogelijk verenigingen als IAPC, Scintilla en anderen op de campus een alternatief bieden. Zij zijn over de ontwikkelingen bij de ITshop geïnformeerd.


8.Alternatieven: waar kunt u zich hierna over ICT-middelen laten adviseren?


Nog onderzocht moet worden of en hoe hierin na 1 januari 2007 wordt voorzien. Nadere informatie daarover volgt.


9.Huisvesting SNT-balie: tot 15 december in de Bastille. Waar de SNT-balie na 1 januari 2007 wordt gehuisvest wordt nog bepaald. Nadere informatie daarover volgt.


10.De ITshop fungeert als “uitleverpunt” voor kabel@UT en adsl@UT. Dat blijft zo tot 15 december 2006. Hoe dat na 1 januari 2007 wordt geregeld wordt nog bepaald. Nadere informatie daarover volgt.


11.De ITshop fungeert als “uitleverpunt” voor software waarvoor de UT een instellingslicentie heeft afgesloten. Dat blijft zo tot 15 december 2006. Met ingang van 1 januari 2007 wordt deze functie ondergebracht bij het garantieafhandelingspunt.


12.Renteloze lening voor studenten. Het gebruik maken van deze regeling was altijd gekoppeld aan een aanschaf van ICT-middelen in de ITshop. Aan het CvB is de vraag voorgelegd op welke wijze deze regeling gaat worden voortgezet. Zodra daarover informatie beschikbaar is informeren wij u nader.


Wij vertrouwen erop zo een en ander dusdanig belegd te hebben dat de negatieve gevolgen van het beëindigen van de ITshop tot een minimum beperkt worden.


Met oprechte dank voor het al die jaren in ons gestelde vertrouwen,


Martijn Post, coördinator ITshop

Wilco Jansen, medewerker ITshop

Cor de Gelder, medewerker ITshop

Karel Nelissen, hoofd ITBE W&G