Postlijst in-uitgaande post

Postlijst in en uitgaande post Universiteitsraad t.b.v. Interne vergadering 7 november 2006


288

23.08

uit

23.08

Dick Meijer

Kort verslag presidium overleg 2006-08-22

leden UR mail dick


289

15.09

uit

15.09

Dick Meijer

Kort verslag presidium overleg 2006-09-14

leden UR mail dick


290

19.09

in

12.09

CvB/DUB

Implementatie Taalbeleid Engels

naar Jacq.


291

19.09

uit

19.09

leden UR CvB, div

verslag overleg 2006-09-12

concept naar leden+CvB

UR verg. 03-10-2006

292

19.09

in

07.09

LHUMP

duurzaam hoger onderwijs, copernicus handvest

leden UR mail


293

21.09

uit

21.09

leden UR

verslag cie FVA 2006-09-19

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

294

21.09

uit

21.09

leden UR

verslag cie PSI 2006-09-19

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

295

21.09

uit

21.09

leden UR CvB, div

Brief UR naamswijziging BBT

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

296

21.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

Brief UR octrooireglement

leden UR CvB, div

UR verg. 26-09-2006

297

22.09

uit

22.09

leden UR

verslag cie OOS 2006-09-19

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

298

22.09

uit

22.09

leden UR

Vragen nav Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

299

26.09

in

25.09

CvB

Overlijden Niels Nijhuis (student)

archief


300

26.09

uit

26.09

leden UR

Stavaza UT tbv LOVUM 2006-10-13

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

301

26.09

in

26.09

FEZ

Beantwoording vragen begrotingsbod 2007

leden UR mail

UR verg. 26-09-2006

302

26.09

in

26.09

CvB/PA&O

Procedure benoeming hoogleraar

leden UR mail


303

26.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

agenda overleg 2006-10-03

leden UR CvB, div

UR verg. 03-10-2006

304

27.09

uit

27.09

CvB, leden UR

Voordracht studentlid in projectgroep Onderwijs Service Centrum

leden UR, CvB, div.


305

28.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

Brief UR naamswijziging BBT

leden UR, CvB, div.

UR verg. 03-10-2006

306

28.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

Brief UR nota onderwijsbeleid 2006-2010

leden UR, CvB, div.

UR verg. 03-10-2006

307

28.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

Brief UR Begrotingsbod 2007

leden UR, CvB, div.

UR verg. 03-10-2006

308

28.09

uit

28.09

leden UR CvB, div

Brief UR Schriftelijke rondvraag overleg 2006-10-03

leden UR, CvB, div.

UR verg. 03-10-2006

309

27.09

in

13.09

CvB/BC

Brief CvB beantwoording vragen Diversiteit Kwaliteit en groei

leden UR mail


310

28.09

uit


CvB

besluit UR taakafbakening Catering

leden UR, CvB, div.

UR verg. 03-10-2006

311

03.10

in

27.09

FR BBT

Naamswijziging BBT

Leden UR


312

03.10

in

28.09

CvB/Disc

Overlijdensbericht student Ulalo

archief


313

04.10

in

04.10

S. van Soest

Sheets scholingsfag 2006-09-12

leden UR+FR mail


314

04.10

uit

04.10

leden UR

verslag interne 2006-09-26


UR verg. 07-11-2006

315

04.10

uit

04.10

CvB

Concept Statuten Fed. 3 TU316

04.10

uit

04.10

leden UR CvB

Aandachtspunten overleg 3 oktober 2006

mail leden UR na goedkeuring CvB


317

05.10

uit

05.10

leden UR

Discussiepunten mzs-agenda interne 2006-10-10318

05.10

uit

05.10

diversen

Nieuwsbrief UR 2006-10-03

mail, site


319

05.10

uit

05.10

leden UR

Agenda interne 2006-10-10

leden UR mail


320

05.10

in

09.2006

CvB/FB

Raamcontracten na Europese aanbestedingen

archief


321

06.10

uit

06.10

FR+DR+UR

Agenda en werkplan bijeenkomst UR met FR+DR 2006-10-10

mail


322

10.10

in

05.10

CvB/PA&O

Brief CvB nav Advies Hoofdlijnennota Efficiënte, moderne Bedrijfsvoering

mail naar leden


323

10.10

in

05.10

CvB/Kas de Vries

Voortgangsbericht Efficiënte Moderne bedrijfsvoering

mail naar leden


324

10.10

in

04.10

CvB/PA&O

Brief CvB beantwoording vragen brief UR 2006-09-07

mail naar leden


325

10.10

in

06.10

CvB/DUB

Nota voorbereiding najaarsoverleg 2006326

11.10

uit

11.10

Kas de Vries, CvB

Brief UR Voorstel medezeggenschapsprocedure

presidium+ De Vries


327

11.10

in

04.10

J. Schuijer

Reorganisatie op Campus

scan archief


328

11.10

uit

11.10

leden UR CvB

Verslag overleg 2006-10-03 concept

aan CvB

UR verg. 14-11-2006

329

12.10

uit

12.10

UR, FR, DR

verslag bijeenkomst 10-10-2006

diversen


330

12.10

uit

12.10

leden UR

Kort verslag evaluatie cie. Voorzitterschap


UR verg. 07-11-2006

331

13.10

in

22.09

J. de Jong

Agendapunt communicatie UR interne 2006-09-26

mail aan leden

UR verg. 26-09-2006

332

17.10

in

16.10

Campussy

Nota Internationalisering (reality check: Internationalization @UT

mail

UR verg. 07-11-2006

333

17.10

in

09.10

FR EWI

kandidaat Instituutsraad CTIT wijziging

presidium


334

17.10

in

17.10

CvB/Disc

Financiële Regelingen ondersteuning studenten UT

leden UR

UR verg. 07-11-2006

335

17.10

uit

19.10

leden UR

Agenda interne 2006-11-07

leden UR

UR verg. 07-11-2006

336

17.10

uit

17.10

leden UR

Vergaderschema UR 2007 1e concept 1e helft 2007

leden UR


337

18.10

in

17.10

Dienstraad Stafdiensten

Reactie nav Discussie- en hoofdlijnennota Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

leden UR mail


338

19.10

in

17.10

CvB/ABZ

Benoeming studentlid in CCO

leden UR mail, archief

339

19.10

in

17.10

CvB/ABZ

Samenwerkingsovereenkomst UT, Saxion, Edith Stein, Expertis

leden UR

UR verg. 07-11-2006

340

19.10

in

19.10

CvB/ABZ

Nota Onderzoeksbeleid UT 2006-2010

leden UR

UR verg. 07-11-2006

341

19.10

in

19.10

CvB/ABZ

Invoering Honours programma

leden UR

UR verg. 07-11-2006

342

19.10

in

19.10

CvB/PA&O

Brief CvB voorstel medezeggenschapsprocedure

leden UR

UR verg. 07-11-2006

343

19.10

in


CvB/ABZ

Catering - nadere invulling cateringconcept344

19.10

uit

19.10

leden UR

Postlijst tbv interne 2006-11-07

leden UR

UR verg. 07-11-2006