5a. reactie CvB op UR advies

Aan de universiteitsraadUw kenmerk


behandeld door

mw. mr. A.H. Smit

Ons kenmerk

376.393

telefoon

053 - 489 3946

Datum

5 oktober 2006

fax

053 - 489 3119

Onderwerp

Uw advies over hoofdlijnennota “efficiënte moderne bedrijfsvoering”Bij brief van 7 september 2006 heeft uw raad positief geadviseerd over de hoofdlijnennota “effi­ciënte moderne bedrijfsvoering”. Uw advies is in de vergadering van 12 september besproken. Het College neemt uw advies over, met uitzondering van de twee punten die in de vergadering al door ons zijn genoemd.


Ten eerste blijven wij de M€ 5 als één van de vertrekpunten van de organisatieverandering houden. Voorop staat het herontwerpen van de bedrijfsprocessen wat M€ 5 moet opleveren.


Ten tweede nemen wij uw advies niet over wat betreft de positie van de decentrale medezeg­genschapsorganen. Er is sprake van een eenheidsoverstijgende reorganisatie. Dat betekent dat de besluitvorming op het niveau van College van Bestuur en universiteitsraad plaatsvindt.


Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit