Agenda overleg 2006-11-14

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-368

fax


Datum

8 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 14 november 2006Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 14.30 uur (Let op gewijzigd aanvangstijdstip)

14.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


14.35 uur

2.

Mededelingen


14.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 3 oktober 2006

UR 06-328, bijgaand

vaststellen

14.45 uur

4.

Verlenging regeling financiële ondersteuning studenten

a. Regeling Afstudeersteun Internationale studenten

b. Regeling ondersteuning Topsporters

UR 06-334, in bezit*

UR 06-377, bijgaand

instemming

15.00 uur

5.

Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening

a. Reactie CvB op UR-advies

UR 06-322, in bezit*

b. Sluiting IT – shop

UR 06-378, bijgaand

c. Medezeggenschapsprocedure

UR 06-347, in bezit*

UR 06-362, bijgaand

bespreking

15.30 uur

6.

Nota Onderzoeksbeleid

UR 06-340, in bezit*

UR 06-375, bijgaand

1e bespreking

16.00 uur

7.

Invoering Honours programma

UR 06-341, in bezit*

UR 06-373, bijgaand

instemming

16.20 uur

8.

Samenwerkingsovereenkomst UT/Saxion/Edith Stein

UR 06-339, in bezit*

UR 06-364, bijgaand

advies

16.30 uur

9.

Voortgang 3 TU proces

bespreking

16.40 uur

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 06-376, bijgaand


16.55 uur

11.

Rondvraag


17.00 uur

12.

Sluiting

Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel