Postlijst interne 2006-09-26

Postlijst ingekomen en uitgegane post t.b.v. Interne vergadering UR d.d. 26-09-2006245

24.08

uit

24.08

leden UR

Actiepuntenlijst per 2006-08-24

leden UR

UR verg. 05-09-2006

246

24.08

uit

24.08

leden UR

Catering onderzoek Vic van Dijk taakafbakening

leden UR

UR verg. 05-09-2006

247

24.08

uit

24.08

leden UR diversen

bevoegdheden UR discussiepunten248

29.08

uit

29.08

leden UR

overdrachtsdocument cie F&V 2005-2006

leden UR infomap


249

29.08

uit

29.08

leden UR

overdrachtsdocument cie O&O 2005-2006

leden UR infomap


250

29.08

uit

29.08

Bouke Visser

aanvaarden zeten na afzeggen Leusink

B. Visser mail


251

22.08

in

22.08

B. Heesink

Afzeggen zetel URaad

mail


252

28.08

in

28.08

F. Leusink

Afzeggen zetel URaad

mail


253,a

29.08

in

29.08

CvB/FEZ

Nota begrotingsbod 2007+ herziene versie

leden UR mail Jacq.


254

29.08

uit

29.08

Flierman, Binsbergen

WHOO aanbevelingen en standpunten 1e aanzet

mail


255

29.08

uit

29.08

D. Meijer

Kort verslag overleg OLD's CTW

mail


256

29.08

in

27.08

UReka

Reactie UReka op Hoofdlijnennota Efficiënte, moderne bedrijfsvoering

mail Vic v. Dijk

UR verg. 05-09-2006

257

30.08

uit

30.08

leden UR

verslag cie. PSI en FVA 2006-08-29, catering

leden UR

UR verg. 05-09-2006

258

31.08

uit

31.08

leden UR

verslag cie. PSI en FVA 2006-08-29, hoofdlijnennota

leden UR

UR verg. 05-09-2006

259

31.08

uit

31.08

CvB

Brief UR Toekomst UT catering besluit

leden UR CvB

UR verg. 05-09-2006

260

31.08

uit

31.08

leden UR

verslag cie. PSI 2006-08-29

leden UR

UR verg. 05-09-2006

261

05.09

in

04.09

B. Visser

aanvaarden zetel Uraad

leden UR


262

05.09

uit

05.09

leden UR

overdrachtsdocument cie P&S 2005-2006

leden UR infomap


263

05.09

uit

05.09

CvB, leden UR

Brief UR HRM beleid

leden UR mail

UR verg. 05-09-2006

264

05.09

uit

05.09

leden UR

Verslag cie OOS 29-08-2006

leden UR mail

UR verg. 05-09-2006

265

05.09

in

05.09

CvB/BC

Jaarverslag UT 2005, cd-rom

leden UR


266

05.09

in

05.09

Vic van Dijk

overdrachtsdocument 3TU proces

leden UR mail


267

06.09

uit

06.09

CvB, Disc

Brief UR benoeming studentleden VSNU-SAC

leden UR, van Klaveren

UR verg. 05-09-2006

268

06.09

uit

07.09

CvB leden UR div

agenda overleg 2006-09-12

leden UR CvB, div

UR verg. 12-09-2006

269

07.09

uit

07.09

CvB leden UR div

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten 2006-09-12

leden UR CvB, div

UR verg. 12-09-2006

270

07.09

uit

07.09

CvB leden UR div

Brief UR Hoofdlijnennota efficiënte, moderne bedrijfsvoering

leden UR CvB, div

UR verg. 12-09-2006

271

07.09

uit

07.09

CvB leden UR div

Brief UR Hoofdlijnennota efficiënte, moderne bedrijfsvoering, openstaande vragen

leden UR CvB, div

UR verg. 12-09-2006

272

08.09

in

05.09

Dienstraad Disc

Hoofdlijnennota Efficiënte, moderne bedrijfsvoering, reactie vanuit Dienstraad Disc

leden UR


273

08.09

in

08.09

CvB/Disc

voordracht leden SAC VSNU 2006-2007

archief


274

08.09

in

08.09

CvB/Disc

voordracht leden WAR 2006-2007

archief

3 brieven

275

12.09

uit

12.09

CvB leden UR div

Bevoegdheden UR

leden UR CvB


276

12.09

uit

14.09

leden UR

verslag interne 2006-09-05

leden UR

UR verg. 26-09-2006

277

12.09

uit

14.09

CvB leden UR div

aandachtspunten Uraad 2006-09-12

leden UR CvB, div mail

278

14.09

in

12.09

faculteitsraad EWI

Dagelijks bestuur FR EWI

archief


279

14.09

uit

14.09

CvB

voordracht studentlid in CCO

leden UR

UR verg. 26-09-2006

280

14.09

uit

14.09

diversen

nieuwsbrief UR 2006-09-12

diversen mail


281

14.09

in

14.09

3TUM

stukken 3TUM vergadering 2006-09-21

via mail


282

14.09

in

14.09

CvB/DUB

Octrooireglement

leden UR

UR verg. 26-09-2006

283

15.09

in

14.09

CvB/DUB

Nota Onderwijsbeleid 2006-2010, september 2006

leden UR

UR verg. 26-09-2006

284

15.09

uit

15.09

leden UR

Agenda interne 2006-09-26

leden UR

UR verg. 26-09-2006

285

15.09

in

15.09

CvB/DUB

naamswijziging BBT, wijziging BBR

leden UR

UR verg. 26-09-2006

286

15.09

in

15.09

CvB

Catering, nadere invulling cateringconcept

leden UR

UR verg. 26-09-2006

287

15.09

uit

15.09

leden UR

postlijst in- en uitgaande UR tbv interne 2006-09-26

leden UR

UR verg. 26-09-2006