5. Nota Onderwijsbeleid 2006-2010 brief CvB

Aan de voorzitter van de

Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 5679

ons kenmerk

ABZ/376.038/sl

fax

053-489 4898

datum

14 september 2006

e-mail

s.lotze@utwente.nl

onderwerp

Concept Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

Bijgaand ontvangt u de concept-nota Onderwijsbeleid 2006-2010 ter opiniƫrende bespreking.


Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit