Agenda overleg 2006-10-03

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-303

fax


Datum

28 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 03 oktober 2006NB:

Voorafgaand aan de vergadering – van 14.15 uur – 14.45 uur - zal de heer van Ast een presentatie verzorgen over het Vastgoed.

Locatie: Spiegel BV 100


Agenda

Plaats : Zilverling L200

Tijd : 15.00 uur (Let op: gewijzigde aanvangstijd)
15.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


15.05 uur

2.

Mededelingen


15.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 12 september 2006

UR 06-291, bijgaand

vaststellen

15.15 uur

4.

Naamswijziging BBT – wijziging BBR

UR 06-285, in bezit*

UR 06-305, bijgaand

instemming

15.25 uur

5.

Concept Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010

UR 06-283, in bezit*

UR 06-306, bijgaand

1e bespreking

16.10 uur

6.

Octrooireglement

UR 06-180, UR 06-206, in bezit

UR 06-282, in bezit*

UR 06-296, bijgaand

bespreking

16.20 uur

7.

Begrotingsbod 2007 (+ herzien Begrotingsbod)

UR 06-253, in bezit en UR 06-253a, in bezit*

UR 06-301, in bezit*

UR 06-307, bijgaand

informatie

16.35 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

bespreking

16.45 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 06-308, bijgaand


16.55 uur

10.

Rondvraag


17.00 uur

11.

Sluiting

Aansluitend volgt een gezamenlijke borrel