Formatie voorstel 2006-2007

Voorstel formatie UR 2006 – 2007 (vaststelling in de UR vergadering van 5 september as)


Voorzitter: Dick Meijer (CC)

Vice voorzitter: Annemiek van der Velde (UReka, afw. tot 1 oktober 2006)

Fractievoorzitters: Martijn van Andel (CC)

Gillian Visschedijk (UReka)

Pieter Stek (Campussy)


Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Zijm:

Voorzitter: Bernadette Pol (CC)

Leden: Luis Ferreira Pires, Bert Heesink, Dick Meijer en Gert Brinkman (CC)

Maarten Fonville (vice voorzitter) en Pieter Stek (Campussy)

Harm Hoogveld en Gillian Visschedijk (UReka)


Commissie F(inanciën), V(astgoed) en A(rbobeleid) – pfh. Van Ast:

Voorzitter: Herbert Wormeester (CC)

Leden: Dick Meijer en Frank Possel (CC)

Pieter Stek en Maarten Fonville (Campussy)

Wouter Andringa (UReka)


Commissie P(ersoneel), S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Flierman:

Voorzitter: Stefan van Nierop (UReka)

Leden: Herman Poorthuis (vice voorzitter, personeelsbeleid en reorganisaties), Jorrit de Jong, Martijn van Andel, Dick Meijer en Hanneke Becht (CC)

Pieter Stek en Maarten Fonville (Campussy)

Annemiek van de Velde (UReka)


Presidium: Voorzitter en vice voorzitter UR, fractievoorzitters en commissievoorzitters.

Het agendaoverleg met het CvB wordt in principe gevoerd door voorzitter en vice voorzitter UR en commissievoorzitters. Aandachtspunt hierbij is een evenredige aanwezigheid van fracties en personeel/studenten.


WAR: Maarten Fonville, Frank Possel en Stefan van Nierop

VSNU – SAC: Harm Hoogveld; plv: ??

3 TU.M: Dick Meijer + Wouter Andringa; plv: Gert Brinkman en Pieter Stek of Martijn van Andel

LOVUM: voorzitter + vice voorzitter UR + griffier


Tijdens het formatieoverleg zijn door de fracties onderstaande punten als relevante onderwerpen voor het komende jaar aangemerkt.


Zwaartepunten CC:

- Onderzoeksbeleid, Kwaliteitszorg, Vormgeving opleidingen (Brede Bachelors) en onderwijskwaliteit (cie. O, O en S)

- Verdeelmodel (cie. F, V en A)

- Reorganisaties, Personeelsbeleid, Internationalisering (cie. P, S en I en F, V en A)


Zwaartepunten UReka:

- Werkplekverbetering (cie. F, V en A)

- Instroommomenten master, docentkwaliteit en BSA (cie. O, O en S)

- Taalbeleid (cie. P,S en I)


Zwaartepunten Campussy:

- Faciliteiten Campus en Student Union (cie. O,O en S)

- Catering (cie. F,V en A)

- Internationalisering (cie. P,S en I)Vergoeding leden UR 06/07met ingang van 1 september 2006.Voor het personeel geldt dat de eenheden voor de mzg activiteiten van hun personeel gecompenseerd worden. Daarnaast ontvangt ieder personeelslid een gratificatie van

€ 365 per jaar (uitbetaling in juni). De voorzitter UR krijgt het dubbele van dit bedrag.


Personeel (in fte)

Totaal

basis

Vz UR

Vz Cie

Vz fractie

Dick Meijer (EWI)

0,42

0,12

0,30Herbert Wormeester (TNW)

0,25

0,12


0,13


Hanneke Becht (ITBE)

0,12

0,12
Herman Poorthuis (ITBE)

0,21

0,12


0,09


Bert Heesink (TNW)

0,12

0,12
Luis Ferreira Pires (EWI)

0,12

0,12
Gert Brinkman (GW)

0,12

0,12
Bernadette Pol (BBT)

0,25

0,12


0,13


Jorrit de Jong (TNW)

0,12

0,12
Totale personele inzet UR

1,73

1,08

+ 0,65Studenten ontvangen een basis vacatiegeld van € 1.990 per zittingsjaar.

Voor het vervullen van een bijzondere functie (fractievoorzitterschap/ commissievoorzitterschap of vice voorzitterschap UR) wordt dit vacatiegeld aangevuld met €850 per jaar.

Dit wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd.


Studenten p.p. per maand

Totaal

basis

Vz Cie

Vz fractie/vice vz UR

Martijn van Andel

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Frank Possel

€ 165,84

€ 165,84Gillian Visschedijk

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Annemiek van der Velde

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Harm Hoogveld

€ 165,84

€ 165,84Stefan van Nierop

€ 236,67

€ 165,84

€70,83


Wouter Andringa

€ 165,84

€ 165,84Pieter Stek

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Maarten Fonville

€ 218,97

€ 165,84

€53,13Voor het vice voorzitterschap van een commissie (Herman PS&I en Maarten OO&S) wordt uitgegaan van ¾ deel van de maximale vergoeding. Dit betekent voor de compensatie aan de eenheid van Herman: 0,09 fte en voor het aanvullende vacatiegeld van Maarten: € 637,50 per jaar.