11. Schriftelijke rondvraagpunten

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-269

Fax


Datum

07 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag overlegvergadering 12 september 2006

Geacht college,Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de WAR bleek dat de Regeling Ondersteuning Topsporters formeel per 1 september 2006 niet meer van kracht is. Hetzelfde geldt voor de Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten.


Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze regelingen?

Wordt een verlenging van deze regelingen overwogen?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter