Postlijst in- en uitgaande post

Postlijst in- en uitgaande post t.b.v. interne vergadering Universiteitsraad d.d. 05-09-2006182

08.06

uit

20.06

diversen

Verslag overlegvergadering 2006-05-16

leden UR div.

UR verg. 27-06-2006

183

09.06

in

08.06

CvB/BC/DUB

Notitie Internationalisering incl. taalbeleid

leden UR

UR verg. 20-06-2006

184

09.06

in

09.06

CvB/FEZ

Financieel jaarverslag 2005

leden UR

UR verg. 20-06-2006

185

27.06

in

22.06

CvB/PA&O

Vergoedingsregeling medezeggenschap 2006 wijziging

leden UR

UR verg. 20-06-2006

186

12.06

in

08.06

CvB/PA&O

verantwoordelijkheid onderzoeksinstituten

leden UR


187

13.06

in

14.06

CvB/PA&O

Brief CvB Discussienota efficiënte, moderne bedrijfsvoering

leden UR

UR verg. 20-06-2006

188

13.06

in

01.06

CvB/DUB

financieel verslag 2005 Stichting Financieel beheer federatie i.o. technische Universiteiten 3TU

leden UR mail


189

13.06

uit

13.06

diversen

kort verslag bijeenkomst 13-06-2006 discussienota

leden UR + diversen


190

15.06

in

15.06

CvB/DUB

Taalbeleid Notitie en managementsamenvatting 2004

leden UR mail

UR verg. 20-06-2006

191

15.06

in

15.06

Ruijter CTW

reactie op discussienota vanuit CTW

leden UR mail


192

15.06

uit

15.06

Meijer

Globale opzet bijeenkomst UR-CvB 2006-07-11

leden UR mail


193

15.06

uit

15.06

Wormeester, leden UR

Vragen en opmerkingen nav Ontwerp-Begroting 2007

leden UR mail

UR verg. 20-06-2006

194

15.06

uit

13.06

leden UR

vragen en opmerkingen nav UR stukken voor cie verg. 2006-06-13

leden UR mail

UR verg. 20-06-2006

195

15.06

uit

15.06

leden UR

Verslag cie. O&O 2006-06-13

leden UR mail

UR verg. 20-06-2006

196

15.06

uit

15.06

leden UR

brief UR besluit HRM

leden UR mail

UR verg. 20-06-2006

197

20.06

in

09.06

ITBE

reactie op discussienota vanuit ITBE

leden UR mail


198

20.06

uit

31.08

CvB

privacy reglement cameratoezicht

leden UR mail

UR verg. 05-09-2006

199

20.06

uit

20.06

leden UR

verslag cie. F&V 2006-06-13

leden UR mail worm

UR verg. 20-06-2006

200

20.06

uit

20.06

leden UR

advies sollicitatiecie. Voorzitterschap UR

leden UR Jacq.


201

20.06

in

20.06

CvB/DUB

Catering diverse notities

leden UR mail


202

21.06

uit

22.06

leden UR, CvB, div

agenda overleg 2006-06-27

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

203

21.06

uit

22.06

leden UR

agenda interne 2006-06-23

leden UR mail

UR verg. 23-06-2006

204

21.06

uit

22.06

leden UR

verslag interne 2006-06-20

leden UR mail

UR verg. 23-06-2006

205

21.06

in

21.06

CvB/PA&O

Brief CvB vervolg discussienota efficiënte moderne bedrijfsvoering, 2 brieven

Leden UR scan

UR verg. 23-06-2006

206

22.06

uit

22.06

CvB, leden UR div

Brief UR octrooireglement

leden UR

UR verg. 27-06-2006

207

22.06

uit

22.06

RvT

uitnodiging voor overleg 2006-06-27


UR verg. 27-06-2006

208

22.06

in

21.06

CvB leden UR div

Beantwoording vragen en opmerkingen UR inzake ontwerp-begrotingsrichtlijnen 2007

leden UR

UR verg. 27-06-2006

209

22.06

uit

22.06

CvB leden UR div

Brief UR Diversiteit, kwaliteit en groei (internationalisering)

leden UR

UR verg. 27-06-2006

210

22.06

uit

22.06

CvB, leden UR div

Brief UR catering

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

211

22.06

uit

23.06

CvB, leden UR div

Brief UR Discussienota efficiënte, moderne bedrijfsvoering

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

212

22.06

uit

23.06

CvB, Leden UR div, RvT

Inbreng fracties tbv algemene gang van zaken overleg 2006-06-27

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

213

22.06

uit

23.06

CvB, Leden UR div

Brief UR Financieel jaarverslag 2005

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

214

22.06

uit

23.06

CvB. Leden UR div

Brief UR Ontwerp-begrotingsrichtlijnen 2007

leden UR CvB div

UR verg. 27-06-2006

215

27.06

uit

27.06

leden UR CvB

kort verslag bijeenkomst DR FB - UR 2006-06-26

leden UR CvB mail

UR verg. 27-06-2006

216

27.06

uit

27.06

leden UR

speaking note t.b.v. overleg inzake discussienota 2006-06-27

leden UR mail

UR verg. 27-06-2006

217

27.06

uit

27.06

leden UR

voorstel formatie UR periode 2006-2007

leden UR mail

UR verg. 05-09-2006

218

28.06

uit

28.06

CvB, leden UR

aandachtspunten overleg 2006-06-27

leden UR mail tzt


219

28.06

in

28.06

CvB/FEZ

Beantwoording vragen en opmerkingen inzake financieel jaarverslag UT 2005

leden UR mail worm


220

29.06

uit

29.06

leden UR

verslag interne 2006-06-23 extra

leden UR

UR verg. 05-09-2006

221

29.06

in

28.06

MT ITBE

ITBE reactie op 2e discussienota

leden UR mail Jacq.


222

29.06

uit

29.06

CSB

Verslag eveluatie verkiezingen 2006

leden CSB


223

29.06

uit

30.06

leden UR

overzicht commissieindeling en bezetting per september 2006

leden UR div.


224

30.06

uit

30.06

diversen

nieuwsbrief UR 2006-06-27

leden UR div. mail


225

04.07

in

29.06

CvB/DUB

Brief CvB Voorstel commissie-indeling per september

leden UR mail


226

06.07

in

18.05

ITBE Beijering

Offerte scholingsbijeenkomst 2006-09-12

mail Jacq

retour gezonden 2006-07-06

227

06.07

uit

06.07

CvB

Brief UR Focus in HRM beleid negatief besluit

leden UR mail


228

06.07

uit

06.07

leden UR

infomap URaad 2006229

06.07

in

13.06

DISC

reactie Disc, Student Union discussienota

leden UR mail


230

10.07

in

27.06

UReka

Speech algemene gang van zaken UReka

ter vergadring voorgelezen

231

11.07

uit

11.07

leden UR CvB div.

verslag overleg 2006-06-27

concept per mail aan CvB

232

13.07

uit

13.07

leden UR

werkwijze URaad per 2006 update UR 02-343

infomap


233

13.07

in

12.07

Arbeidsinspectie

Melding bedrijfsongeval dhr. L. Wollrabe

archief


234

13.07

in

10.07

Dienstraad FB

Gang van zaken binnen FB n.a.v. Catering

scan naar UR


235

13.07

in

13.07

CvB

Hoofdlijnennota Efficiënte, moderne bedrijfsvoering

scan naar studenten


236

18.07

in

15.07

CvB

Aandachtsgebieden CvB versie 15-07-2006237

20.07

uit

20.07

Dick Meijer

Overdracht UR en overleg met CvB september

Mail aan leden


238

20.07

in

20.07

CvB

Brief CvB beantwoording brief HRM beleid

mail aan leden


239

20.07

in

20.06

Binsbergen

Bericht van overlijden medewerker PA&O

mail aan leden


240

22.08

in

21.08

CvB/DUB

Toekomst UT catering vervolgstappen

mail aan leden Jacq

UR verg. 05-09-2006

241

22.08

in

22.08

CvB/PA&O

Brief CvB Hoofdlijnennotitie Efficiënte, moderne bedrijfsvoering (zie ook 235)

Mail aan leden Jacq

UR verg. 05-09-2006

242

23.08

uit

24.08

leden UR

agenda interne 2006-09-05

leden UR

UR verg. 05-09-2006

243

24.08

uit

24.08

Francis Luizink

aanvaarden zetel na afzegging Heesink

F. Luizink mail


244

24.08

uit

24.08

leden UR

Postlijst in- en uitgaande post tbv interne 2006-09-05

leden UR

UR verg. 05-09-2006

245

24.08

uit

24.08

leden UR

Actiepuntenlijst per 2006-08-24

leden UR

UR verg. 05-09-2006