10. Bedrijfsvoering bijlage Stuur- en Projectgroepen

Invulling van Stuurgroep en Projectgroepen ihkv de Nota Efficiënte en Moderne Bedrijfsvoering


De Stuurgroep

-Kees van Ast (voorzitter)

-Kas de Vries (projectcoördinator)

-Anja Smit (secretaris)

-Hilco Klomp

-Hubert Coonen

-Rikus Eising

-Wouter van Rossum


Projectgroep Servicecentrum ICT

-Tom Koppen (pl)

-Externe procesbegeleider

-Pim Fij

-Harm van Egmond

-Jan Evers


Projectgroep Facilitair Bedrijf

-Leo Frijters (interimmanager FB)

-Cees Eijkel

-Peter Vroegop

-Ray Klumpert

-Eveline Leurs

-Marien Florijn


Projectgroep onderwijs servicecentrum

-Externe projectleider (pl)

-Clemens de Waal

-Hans Punt

-Gerrit van der Hoeven

-Jan Beijering


Projectgroep Strategie en Coördinatie

-Pieter Binsbergen (pl)

-Externe begeleider

-Arjan Brunger

-Mirjam Luizink

-Heleen Miedema

-Hans Stolk

-Sir Bakx


Optimalisatie P-kolom

-Arjan Brunger (pl)

-Jan Melief

-Wim Meijerink

-Karin Sanders

-Jos de Bot


Optimalisatie F-kolom

-Gerard Werger (pl)

-Pieter Schaeffer

-Coby van Houten

-Clemens de Waal


Wetenschappelijke informatievoorziening en bibliotheek

-Sir Bakx (pl)

-Peter Daalmans

-Jan Verberne


Inrichting facultaire Organisatie

-Externe begeleider (Caren van Egten)

-Paul van Loon

-Alfred Bliek

-Pim Fij

-Pieter Binsbergen


Optimalisatie besluitvormings- en overlegstructuur

-Pieter Binsbergen (pl)

-Externe begeleider (Van Dee)

-Leden CvB

-Leden UMT