9. Catering brief UR taakafbakening

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06 -246(2)

Fax


Datum

7 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Taakafbakening Catering
Geacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 5 september 2006 heeft de UR besloten onderstaand wijzigingsvoorstel op UR 06 – 201, bijlage 4 (zie bijlage) aan u voor te leggen.


Voorstel wijzigingen taakafbakening catering

De Student Union en UReka hebben voor de vakantie gezamenlijk een mail gestuurd aan alle verenigingen met de vraag commentaar te leveren op de taakafbakening catering. Dit commentaar is door UReka verwerkt tot onderstaand wijzigingsvoorstel, dat door de UR wordt onderschreven.

1.Punt 1 » bullet 1 » eennalaatste bullet: toevoegen onderstreepte tekst en verwijderen doorgestreepte tekst “de studentenborrelkelders en kamers in onderwijsgebouwen die exclusief ter beschikking zijn gesteld of verhuurd worden aan studie-/ studentenverenigingen (uitsluitend voor de eigen leden)”
Toelichting: Het is logisch dat studentenorganisaties naast hun eigen borrelkelders ook in hun verenigingskamers catering kunnen verzorgen.
Het woord “uitsluitend” past niet geheel; afstudeerborrels bijvoorbeeld zijn voor eigen leden, maar hier zullen ook familieleden van de afstudeerder aanwezig zijn.

2.Punt 1 » bullet 1 » tweenalaatste bullet: verwijderen doorgestreepte tekst “de kantine van het Sportcentrum (niet de overige ruimten van het Sportcentrum)
Punt 2 » bullet 1 » tweenalaatste bullet: verwijderen doorgestreepte tekst “
de kantine in het Sportcentrum”
Toelichting: Sinds jaar en dag verzorgen studenten van sportverenigingen de catering bij P-uitreiking, congressen, voorlichtingsdagen, en tentamens in het Sportcentrum.

3.Punt 1 » bullet 1 » laatste bullet: verwijderen doorgestreepte tekst “het Theatercafé in de Vrijhof, voor zover en voor zolang vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen UT-C en Apollo”
Punt 2 » bullet 1 » eennalaatste bullet: verwijderen doorgestreepte tekst “
het Theatercafé in de Vrijhof, voor zover en voor zolang vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen UT-C en Apollo”
Toelichting: Na 18:00 wordt naast het Theatercafé ook de Foyer ernaast gebruikt. Ook zijn andere ruimtes van de Vrijhof zoals de Agora en Audiozaal van tijd tot tijd te gebruiken voor evenementen met extra horeca gelegenheden.

4.

5.Punt 2 » bullet 3: toevoegen onderstreepte tekst en verwijderen doorgestreepte tekst “In kantines en op terrassen e.d. van de overige UT-gebouwen en -gebouwdelen is de catering bij evenementen voorbehouden aan UT-Catering. Dit geldt in onderwijsgebouwen ook voor ruimten buiten de kantines en op terrassen e.d. rondom de gebouwen.
Punt 2 » bullet 4: toevoegen onderstreepte tekst “Op het campusterrein buiten de gebouwen
en binnen gebouwen buiten kantines geldt bij evenementen vrije marktwerking. UT-Catering en de studentenorganisaties staan dan in concurrentie.”
Toelichting: Verenigingen organiseren met minimale middelen evenementen zoals bijvoorbeeld symposia. Dan is het van groot belang voor behoud van dit studentactivisme dat bijvoorbeeld een lunch met een optimale prijs/kwaliteit verhouding kan worden geserveerd door de studenten zelf.

6.Punt 3 » bullet 2: toevoegen onderstreepte tekst: “Bij evenementen mogen studentenorganisaties geen voedingscomponenten zelf bereiden, uitgezonderd barbecues en het watersportcentrum.”
Toelichting: Sinds jaar en dag wordt er gebarbecued door verenigingen, het komt de UR zeer vreemd voor wanneer dit niet meer zou kunnen.
De keuken van het watersportcentrum is ingericht op het bereiden van grote hoeveelheden voeding(scomponenten) en kan daardoor aan de HACCP-richtlijnen voldoen; in ruim 40 jaar hebben zich nog nooit grote problemen voorgedaan. De gezamenlijke maaltijden zijn voor de unieke cultuur van de verengingen op het watersportcentrum van groot belang en kunnen slechts bestaan doordat studentenactivisme ze betaalbaar houden.

7.Punt 4 » bullet 2: verwijderen doorgestreepte tekst: “In de volgende (delen van) gebouwen mogen studentenorganisaties zelf verkoopautomaten exploiteren, maar uitsluitend onder voorwaarde dat zij zich daarbij conformeren aan door het FB voor de gehele UT afgesloten, algemene inkoopcontracten:”
Toelichting: Voor de exploitatie van dit kleine aantal automaten lijkt het de UR onnodig veel kosten en bureaucratie opleveren wanneer gesteld wordt dat moet worden voldaan aan de algemene inkoopcontracten.

8.Punt 5 » bullet 4: “Voor alle genoemde gevallen van verplichte inkoop catering bij UT-C wordt bedoeld dat is UT-C de voorkeursleverancier is van de studentenorganisaties, tenzij UT-C niet het gewenste kwaliteitsniveau kan leveren of meer dan 10% duurder is dan andere toeleveranciers.”
Toelichting: De originele tekst is voor meerdere interpretaties vatbaar, met bovenstaande wijziging is dit opgelost.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitterBijlage: UR 06 – 201, bijlage 4