Agenda interne 2006-09-05

logo Universiteitsraad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-242

fax


Datum

23 augustus 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L 200

Datum : 5 september 2006

Tijd : 12.00 uur (NB afwijkend tijdstip!)1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslagen van de interne vergadering van 20 en 23 juni 2006

UR 06-204, 06-220, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-244, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 6 juli 2006

UR 06-245, bijgaand

informatie

6.

Overdracht van oude naar nieuwe UR, kennismaking en vaststellen nieuwe functies etc.

UR 06-217, bijgaand

vaststellen


12.30 uur


LUNCH (wordt verzorgd)Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 12 september 2006, 8.30 uur

7.

Hoofdlijnennota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

UR 06-235, bijgaand voor nieuwe leden

UR 06-241, bijgaand

advies

8.

Toekomst UT Catering

a. Afbakening Catering

b. Catering op de Campus

UR 06-201, 06-210, bijgaand voor nieuwe leden

UR 06-240, 06-246, bijgaand

advies

9.

Nota Focus in HRM beleid: reactie CvB op besluit UR

UR 06-227, bijgaand

UR 06-238, gewijzigde versie, bijgaand

bespreking

10.

Schriftelijke Rondvraagpunten


11.

Rondvraag


12.

Sluiting
Na afloop van de informele bijeenkomst van 14.30 uur – 18.30 uur met het college van bestuur van deze middag (5 september) gaan we (oude en nieuwe UR) gezamenlijk het oude UR jaar afsluiten en het nieuwe inluiden door middel van een etentje (locatie wordt nog bekendgemaakt).


Commissievergaderingen op dinsdag 29 augustus 2006 Spiegel 507

Let op: afwijkende aanvangstijdstippen!


Commissie O, O en S, 12.00 – 12.30 uur - Zijm niet aanwezig

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Overdracht – bespreking jaarverslag commissie

Taakverdeling binnen commissieCommissie P,S en I, 12.30 – 13.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Overdracht – bespreking jaarverslag commissie

Brief CvB HRM beleid – bespreking

Taakverdeling binnen commissieCommissie P,S en I en commissie F,V en A, 13.00 – 16.15 uur Flierman beschikbaar van 14.15 uur – 15.15 uur, van Ast van 14.15 – 16.15 uur

13.00 uur: Interne voorbereiding bespreking Hoofdlijnen “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering” en Catering

14.15 uur: Bespreking Hoofdlijnen “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering” met CvB

15.15 uur: Bespreking Catering met Van AstCommissie F,V en A , 16.15 uur – 17.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Overdracht – bespreking jaarverslag commissie

Taakverdeling binnen commissie