4. Ingekomen/uitgaande post

Postlijst in- en uitgaande post t.b.v. interne vergadering 20-06-2006 Universiteitsraad UR 06-181105

20.04

in

20.04

CvB/PA&O

Convenant OPUT-UR-CvB

leden UR

UR verg. 09-05-2006

106

20.04

uit

20.04

leden UR

commissieverdeling per september 2006

leden UR

UR verg. 09-05-2006

107

20.04

in

20.04

CvB/PA&O

Vergoedingsregeling medezeggenschap wijziging

leden UR

UR verg. 09-05-2006

108

20.04

uit

20.04

CvB

Brief UR inzake besluit 3TU master CME

CvB, jacq, dick


109

27.04

uit

27.04

leden UR

verslag cie. O&O 2006-04-25

leden UR

UR verg. 09-05-2006

110

27.04

uit

27.04

CvB

Brief UR collegegeldtarieven incl. besluit

leden UR

UR verg. 09-05-2006

111

27.04

uit

27.04

CvB

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten

leden UR

UR verg. 09-05-2006

112

27.04

in

27.04

Onderwijsraad

Waardering voor hoger onderwijs advies nieuwe WHOO

leden UR mail Jacq.


113

27.04

in

27.04

Sir Bakxs

Overlijden Dolf Heiligers Mailbericht114

27.04

uit

27.04

leden UR

verslag cie. P&S d.d. 2006-04-24

leden UR

UR verg. 09-05-2006

115

27.04

uit

27.04

leden UR

Brief UR Vrouwen aan de UT in hogere functies

leden UR

UR verg. 09-05-2006

116

10.05

in

26.04

Arbodienst Drienerlo

uitnodiging themamiddag

leden UR mail Jacq.


117

11.05

uit

11.05

D. Meijer

Kort verslag 3TUM overleg 2006-04-07

leden UR

UR verg. 16-05-2006

118

11.05

uit

11.05

leden UR CvB div.

Brief UR Arbo en milieujaarplan + besluit

leden UR, CvB, div.

UR verg. 16-05-2006

119

11.05

uit

11.05

leden UR CvB div.

Brief UR Richtlijn biologische agentia en ggo's+ besluit

leden UR, CvB, div.

UR verg. 16-05-2006

120

11.05

uit

11.05

leden UR CvB div.

Brief UR Instellingskwaliteitszorg

leden UR, CvB, div.

UR verg. 16-05-2006

121

11.05

uit

11.05

leden UR CvB div.

Agenda overleg 2006-05-16

leden UR, CvB, div.

UR verg. 16-05-2006

122

11.05

uit

11.05

CvB

Brief UR inzake nieuwe commissie indeling per september 2006

Leden UR mail


123

11.05

uit

11.05

leden UR CvB div.

Brief UR Alumnibeleid en fondsenwerving

leden UR, CvB, div.

UR verg. 16-05-2006

124

11.05

uit

11.05

CvB

Voordracht benoeming CCO lid

leden UR mail


125

11.05

uit

11.05

CvB

Brief UR Vergoedingsregeling mzs

CvB, leden mail


126

07.05

uit

07.05

leden UR

verslag cie. F&V 2006-04-29

leden UR mail


127

15.05

uit

15.05

leden UR CvB div.

Brief UR extra rondvraagpunt 20060516

leden UR mail

UR verg.16-05-2006

128

17.05

in

15.05

Stichting Universiteitsfonds

Brief nav notitie Alumnibeleid en fondsenwerving

leden UR scan


129

17.05

in

17.05

Saxion Hogescholen

Uitnodiging bijeenkomst 13 juni 2006

Dick Meijer


130

18.05

uit

18.05

diversen

Nieuwsbrief Uraad mei 2006

mail + site


131

18.05

uit

18.05

diversen, CvB

aandachtspunten UR 15-05-2006

mail CvB concept


132

19.05

uit

19.05

leden UR

verslag interne 2006-05-09

leden UR

UR verg. 20-06-2006

133

19.05

in

17.05

CvB

Brief CvB beantwoording vragen ELO

scan naar UR


134

23.05

uit

23.05

diversen

aanvaarden zetel UR studenten

mail naar leden


135

23.05

uit

23.05

diversen

aanvaarden zetel UR medewerkers

mail naar leden


136

23.05

uit

23.05

diversen

afzeggen, verkiezing UR studenten

brief aan studenten


137

23.05

uit

23.05

diversen

afzeggen, verkiezing UR medewerkers

brief aan medew.


138

23.05

in

17.05

CvB/FB

schriftelijk rondvraagpunt koffie aanbesteding

scan naar UR


139

23.05

in

23.05

Van Andel

aanvaarden zetel UR

mail, CSB


140

23.05

in

23.05

Brinkman

aanvaarden zetel UR

mail, CSB


141

23.05

in

23.05

van der Hoogt

NIET aanvaarden zetel UR

mail, CSB


142

23.05

uit

23.05

Becht

aanvaarden zetel UR na afzegging vd Hoogt

mail, CSB


143

23.05

in

23.05

Meijer

aanvaarden zetel

mail, CSB


144

23.05

in

23.05

Heesink

aanvaarden zetel

mail, CSB


145

24.05

in

24.05

Pol

aanvaarden zetel

mail, CSB


146

24.05

in

24.05

Velde van de

aanvaarden zetel

mail, CSB


147

24.05

in

24.05

Visschedijk

aanvaarden zetel

mail, CSB


148

24.05

in

24.05

Hoogveld

aanvaarden zetel

mail, CSB


149

24.05

in

24.05

Becht

aanvaarden zetel

mail, CSB


150

24.05

uit

24.05

van der Hoogt

afzeggen niet aanvaarden zetel

mail, CSB


151

24.05

in

24.05

De Jong

aanvaarden zetel

mail, CSB


152

24.05

uit

24.05

diversen

externe rapportage cie voorzitterschap UR

leden UR Jacq.


153

29.05

in

24.05

Luis Ferreira Pires

aanvaarden zetel

mail, CSB


154

29.05

in

24.05

Maarten Fonville

aanvaarden zetel

mail, CSB


155

29.05

in

25.05

Pieter Stek

aanvaarden zetel

mail, CSB


156

29.05

in

24.05

Frank Possel

aanvaarden zetel

mail, CSB


157

30.05

in

29.05

Wouter Andringa

aanvaarden zetel

mail, CSB


158

30.05

in

30.05

Herbert Wormeester

aanvaarden zetel

brief, CSB


159

30.05

in

24.05

CvB/PA&O

Arbo en milieu jaarverslag UT en jaarplan UT 2006

leden UR mail


160

30.05

uit

30.05

diversen

adreslijst URleden 2006-2007

leden UR


161

30.05

uit

30.05

diversen

uitnodiging scholing

jacq.


162

30.05

in

30.05

Herman Poorthuis

aanvaarden zetel

mail, CSB


163

30.05

uit

01.06

CvB

Verkiezingsuitslag verkiezingen UR 2006-2007

mail naar leden


164

31.05

uit

01.06

CvB

Brief UR Discussienota efficiƫnte, moderne bedrijfsvoering

mail naar leden


165

01.06

in

01.06

CvB/DUB

Brief CvB benoeming Bert Jan Kobus in CCO per 2006

mail naar leden


166

06.06

in

05.06

S. van Nierop

aanvaarden zetel

mail, CSB


167

06.06

in

11.04

CvB/Disc/SU

introduktie; rapportage en advies 2006

mail naar leden


168

06.06

in

07.06

CvB/Disc

definitief besluit CvB collegegeldtarieven 2007-2008

mail naar leden


169

06.06

uit

20.06

H. de Boer, FR BBT, IR IGS

Benoeming in Instituutsraad IGS H. de Boer

leden UR

UR verg. 20-06-2006

170

06.06

uit

20.06

IR IGS

herbenoemingen in IR IGS

leden UR

UR verg. 20-06-2006

171

07.06

uit

20.06

M. Knaapen (CTW), FR, WD

Bedankbrief UR voor lidmaatschap in IR Impact

leden UR

UR verg. 20-06-2006

172

07.06

uit

20.06

R. Aarts, A. Blom CTW

Benoeming in Instituutsraad Impact Aarts/Blom

leden UR

UR verg. 20-06-2006

173

07.06

uit

20.06

leden IR Impact, WD, FR

(her)benoeming in Instituutsraad Impact

leden UR

UR verg. 20-06-2006

174

07.06

uit

20.06

leden MESA+

(herbenoeming in Instituutsraad MESA+

leden UR

UR verg. 20-06-2006

175

08.06

in

08.06

CvB/PA&O

Privacyreglementen: camaragebruik en ICT-faciliteiten

leden UR

UR verg. 20-06-2006

176

08.06

in

08.06

CvB/PA&O

Notitie Focus in HRM beleid

leden UR

UR verg. 20-06-2006

177

08.06

in

08.06

CvB

Discussienota efficiƫnte, moderne bedrijfsvoering

leden UR

UR verg. 20-06-2006

178

08.06

in

08.06

CvB

Nota ontwerp-begrotingsrichtlijnen 2007

leden UR

UR verg. 20-06-2006

179

08.06

uit

08.06

leden UR

Agenda interne 2006-06-20

leden UR

UR verg. 20-06-2006

180

08.06

in

08.06

CvB/DUB

Regeling Octrooibeleid

leden UR

UR verg. 20-06-2006

181

08.06

uit

08.06

leden UR

Postlijst in- en uitgaande post interne 2006-06-20

leden UR

UR verg. 20-06-2006

182

08.06

uit

20.06

diversen

Verslag overlegvergadering 2006-05-16

leden UR div.

UR verg. 27-06-2006

183

09.06

in

08.06

CvB/BC/DUB

Notitie Internationalisering incl. taalbeleid

leden UR

UR verg. 20-06-2006

184

09.06

in

09.06

CvB/FEZ

Financieel jaarverslag 2005

leden UR

UR verg. 20-06-2006

185

09.06

in


CvB/PA&O

Vergoedingsregeling medezeggenschap 2006

leden UR

UR verg. 20-06-2006