10. Brief CvB Nota (Diversiteit) InternationaliseringAan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 5687

ons kenmerk

ABZ/374.792/AK

fax

053-489 4898

datum

8 juni 2006

e-mail

a.kohl@utwente.nl

onderwerp

Nota ‘Diversiteit, Kwaliteit en Groei – Uitgangspunten voor de internationale strategie van de Universiteit Twente
Geachte leden van de Universiteitsraad,Bijgaand ontvangt u ter bespreking de nota ‘Diversiteit, Kwaliteit en Groei – Uitgangspunten voor de internationale strategie van de Universiteit Twente’.Het College van Bestuur wil graag aan de hand van de nota met u een opiniërende discussie voeren over een aantal inhoudelijke aspecten van de internationale strategie voor de UT, die aan de hand van een 12-tal stellingen verder zijn uitgewerkt.Tevens is de nota geagendeerd voor de vergadering van het Universitair Management Team op 28 juni a.s. Dit te uwer informatie.Namens het College van Bestuur

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit