agenda overleg 2006-06-27

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-202

fax


Datum

22 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 27 juni 2006

Plaats : Horst T1300

Tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 16 mei 2006

UR 06-182, bijgaand

vaststellen

13.45 uur

4.

Nota Focus in HRM beleid

UR 06-176, in bezit*

UR 06-196, bijgaand

instemming personeel /

advies studenten

14.00 uur

5.

Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2007

UR 06-178 en UR 06-208, in bezit*

UR 06-214, volgt digitaal

advies

14.30 uur

6.

Octrooireglement

UR 06-180, in bezit*

UR 06-206, bijgaand

informatie

14.45 uur

7.

Notitie Diversiteit, kwaliteit en groei (incl. Taalbeleid)

UR 06-183, UR 06-190, in bezit*

UR 06-209, bijgaand

bespreking

15.15 uur

8.

Voortgang 3TU proces

bespreking

15.30 uur

9.

Catering

UR 06-201, in bezit*

UR 06-210, volgt digitaal

bespreking

16.00 uur

10.

Discussienota "Efficiënte, moderne bedrijfsvoering"

UR 06-177 en UR 06-205, in bezit*

UR 06-211, volgt digitaal

bespreking

16.30 uur

11.

Bespreking Algemene gang van zaken i.a.v. de RvT

a. Financieel jaarverslag 2005, UR 06-184, in bezit*

UR 06-213, volgt digitaal

b. Inbreng fracties algemene gang van zaken

UR 06-212, volgt digitaal

bespreking

17.25 uur

12.

Rondvraag


17.30 uur

13.

Sluiting

Na afloop gaan we gezamenlijk (RvT, CvB en UR) barbecueën in Boerderij Bosch.