11. Schriftelijke rondvraagpunten extra

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06 127

Fax


Datum

15 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: schriftelijk rondvraagpunt overleg 2006-05-15 extraGeacht college,Op dit moment loopt er een Europese aanbesteding naar een vernieuwing van het universiteitsbrede contract voor warme-drankenautomaten, inclusief de daarvoor benodigde producten. Helaas is er bij deze aanbesteding geen rekening gehouden met de Fair Trade optie. Door de Universiteit Twente is in het verleden een intentieverklaring getekend, waarin stond dat 5% van de omzet van cateringproducten moest bestaan uit ecologische/biologische productgroepen. De UT liet naar buiten toe weten dat er Fair Trade koffie werd geschonken (gegevens LHUMP ), een snelle ronde langs de kantines en koffieautomaten leert ons dat dit ook niet het geval is.


De Universiteitsraad signaleert een gebrek aan aandacht voor Fair Trade keurmerken als selectiecriterium in de Europese aanbesteding. Dat beschouwen wij als een gemiste kans voor de gehele universiteit, zeker gezien het feit dat op dit moment meer dan de helft van de Nederlandse universiteiten wel voor Fair Trade producten gekozen hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een belangrijke kwestie, het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde koffie is daar een onderdeel van.


Deze casus brengt de Universiteitsraad daarnaast op andere, aan duurzaamheid gelieerde onderwerpen. Het gebruik van print- en kopieerfaciliteiten zou veel milieubewuster kunnen dan nu het geval is, door dubbelzijdig afdrukken te stimuleren. Dit scheelt 50% aan papierverbruik en dus netto ook in de kosten. Daarom zou de prijs van één dubbelzijdige A4 significant verlaagd moeten worden. Het liefst ziet de Universiteitsraad verder op iedere pc programmatuur waarmee meerdere pagina’s op een enkel kantje kunnen worden afgedrukt, zodat bewuste gebruikers de milieubelasting en hun eigen portemonnee nog meer kunnen beschermen.


Graag wijst de Universiteitsraad het CvB op de website www.senternovem.nl waar handreikingen staan hoe duurzaam in te kopen en aan te besteden.


Graag zou de Universiteitsraad van het College weten:

1.Zal alsnog de optie voor Fair Trade producten worden meegenomen in de Europese aanbesteding voor de drankautomaten?

2.Is er de intentie om minstens 5% van de cateringomzet uit ecologische/biologische producten te halen, en zal er ook actief beleid komen dit percentage te halen?

3.Wil het CvB toezeggen te kijken naar de technische (on)mogelijkheden om korting van kopieerkosten door te voeren indien dubbelzijdig wordt afgedrukt?

4.Kan de standaard programmatuur van elke pc worden aangevuld om afdrukken nog milieuvriendelijker te maken?


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter