7. Brief Collegegeldtarieven UT 2007-2008 374.121/DiSC/KVN

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 5655/8034

ons kenmerk

374.121/DiSC/KVN

fax

053-489 4638

Datum

19 april 2006

e-mail

f.e.vanklaveren@disc.utwente.nlOnderwerp

Collegegeldtarieven UT 2007-2008


Bijgevoegd zend ik u een in een UR-format gegoten stuk m.b.t. de collegegeldtarieven en de Inschrijvingsregeling UT 2007-2008. Het college legt dit punt voor advies aan u voor.
Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Bijlagen:

- UR format (km. 374.122)