agenda overleg 2006-05-16

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-121

fax


Datum

11 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 16 mei 2006
Plaats : Zilverling L 200

Tijd : 15.30 uur


15.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


15.35 uur

2.

Mededelingen


15.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 04 april 2006

UR 06-092, bijgaand

vaststellen

15.45 uur

4.

Arbo en milieubeleid UT

a. centraal jaarverslag 2005

b. jaarplan 2006

UR 06-100, in bezit*

UR 06-118, bijgaand


informatie

instemming


15.55 uur

5.

Richtlijn gericht werken met biologische agentia en ggo’s

UR 06-091, in bezit*

UR 06-119, bijgaand

instemming

16.00 uur

6.

Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de UT

UR 06-098, in bezit*

UR 06-115, bijgaand

advies

16.10 uur

7.

Collegegeldtarieven 2007 – 2008

UR 06-102, in bezit*

UR 06-110, bijgaand

advies

16.20 uur

8.

Instellingskwaliteitszorg

UR 06-120, bijgaand

informatie

16.35 uur

9.

Notitie Alumnibeleid en fondsenwerving

UR 06-099, in bezit*

UR 06-123, bijgaand

informatie

16.45 uur

10.

Voortgang 3TU proces

UR 06-117, bijgaand

informatie

16.55 uur

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 06-111, bijgaand

informatie

17.05 uur

12.

Rondvraag


17.10 uur

13.

Sluiting

Na afloop drinken we gezamenlijk een borrel.