10. Brief UR 3TU proces: inbedding en indaling 3TU-hoogleraren

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500

Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-077

Fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: voortgang 3TU proces- Inbedding en Indaling 3TU-Hoogleraren
Geacht college,Uw notitie “inbedding en indaling 3 TU-hoogleraren” km DUB/373.657/me geeft een heldere samenvatting van de inzet van de UT in het 3TU proces ten aanzien van de inzet voor de ontwikkeling van de 3TU Centers of Excellence. De hoeksteen wordt gevormd door de herpositionering van een negental leerstoelen, waarvan de invulling van enkele al op korte termijn zal worden gerealiseerd. De gekozen wijze lijkt goed haalbaar gezien de veranderingen binnen de technische faculteiten in de komende jaren. Naast de daadwerkelijke werving is een heldere procedurele afsluiting van dit proces het wijzigen van de leerstoelplannen van de betrokken faculteiten. Het overleg over dit onderwerp zouden we willen beperken tot de volgende vraag:

Zijn de betrokken leerstoelplannen voor deze kernleerstoelen inmiddels in deze zin gewijzigd, c.q. op welke termijn zal dit gebeuren?


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter